til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Havbruk til havs – Hva skal til for å lykkes og hva kan det gi av ringvirkninger og arbeidsplasser?

Arrangør
Biomarint forum
Dag
Torsdag 17/8 2023 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Boy Leslie
Stedsbeskrivelse:
Norsk sjømannsforbunds båt midt i Pollen vis a vis Madam Reiersen
Antall plasser i lokalet
30
 


Om arrangementet

Biomarint forum inviterer til en spennende panelsamtale om det som skal bli en viktig fremtidsnæring for Norge.

Verden består av 70 pst. hav, likevel kommer under 3 pst. av verdens matproduksjon fra havet. Mer av verdens økende befolkning må kunne mettes av havet. Norge er i en unik posisjon. Vi er allerede en betydelig eksportør av sjømat, men vi både kan og bør utvikle de biomarine næringene videre. Vi kan skape ytterligere eksportverdier for landet, skape flere lønnsomme kompetansearbeidsplasser og bidra til vår forpliktelse til å forsyne verden med trygg og sunn mat på en bærekraftig måte.

Norge har i dag en verdensledende markedsposisjon når det gjelder sjømat, teknologi, kompetanse og erfaring innenfor oppdrett, offshore- og maritim industri. Regjeringen har gjort havbruk til havs til et av satsningsområdene for fremtidens vekst i havbruk. Ifølge Hurdalsplattformen vil regjeringen utvikle et eget konsesjonsregime for havbruk til havs med strenge krav til bærekraft og sameksistens med andre havnæringer. Det regulatoriske arbeidet med havbruk til havs har vært preget av god fremdrift, og viktige brikker for realisering av havbruk til havs vil etter planen komme på plass i løpet av året.

Hva som skal til for å lykkes med havbruk til havs og hva det kan bety av ringvirkninger og arbeidsplasser vil du høre mer om torsdag 17. august!

Panelsamtalen ledes av Jørn Prangerød, daglig leder Biomarint forum

Biomarint forum ble etablert under Arendalsuka i fjor og består av LO med forbundene Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. NHO med Sjømat Norge og Norsk Industri, samt Norges Fiskarlag og Fiskebåt. Sammen ønsker Biomarint forum å bygge oppunder den norske modellen gjennom å jobbe for økt oppmerksomhet og forståelse for en aktiv biomarin politikk som en viktig del av den grønne omstillingen - gjennom økte verdier og flere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den biomarine verdikjeden i Norge.

Medvirkende
  • Karianne Bråthen, Fiskeripolitisk talsperson, Arbeiderpartiet
  • Jørn Eggum, Forbundsleder, Fellesforbundet
  • Anniken Hauglie, Viseadm. dir., NHO
  • Terje Olsson, LO-sekretær, Landsorganisasjonen i Norge
  • Kristine Hartmann, Utviklingsdir., SalmarAkerOcean/Sjømat Norge
  • Stein Lier Hansen, Adm. dir., Norsk Industri
  • Audun Maråk, Adm. dir., Fiskebåt
  • Oddbjørn Grønvik, Senior Economist, Menon
  • Jørn Prangerød, Daglig leder, Biomarint forum
Kontaktperson
Jørn Prangerød, daglig leder, Biomarint forum, +4792233897, jp@biomarintforum.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1012