til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kan særaldersgrenser løse mangel på arbeidskraft?

Arrangør
KLP
Dag
Tirsdag 15/8 2023 10:30 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeidsliv
Språk
Norsk
Sted
DN-teltet
 


Om arrangementet

Reglene for særaldersgrensene skal endres for å bidra til et mer bærekraftig pensjonssystem. Men kan det også bidra til et mer bærekraftig arbeidsliv? 

I kommunesektoren estimerer SSB at det kommer til å mangle 50 000 arbeidstakere de neste ti årene. Samtidig har tre av ti kommuneansatte en særaldersgrense som gjør at de kan gå av med pensjon tidlig. Og vi vet at hvis alle ansatte i pleieyrker, som utgjør en stor særalder-gruppe, venter ett år før de går av med pensjon, tilsvarer det mellom 6000 og 7000 årsverk frem til 2035. Men mange forteller at totalbelastningen blir for høy.

Finnes det gode løsninger for å tilpasse yrker med særaldersgrenser til dagens arbeidsliv?

Både for at de som ønsker å stå i stillingene sine lenger skal kunne gjøre det, men også omstilling for at flere skal ha anledning til å bidra i flere år med sin kompetanse på andre områder.

Eller blir endringene reglene for særaldersgrensene en øvelse der både samfunnet og de ansatte taper? 

I denne debatten diskuterer vi muligheter og hindringer for et mer bærekraftig arbeidsliv når særaldersgrensene skal tilpasses økt levealder, ny folketrygd og endret offentlig tjenestepensjon.

Medvirkende
  • Cathrine Hellandsvik, Programleder, KLP
  • Pål Molander, Utvalgsleder, Regjeringens arbeidsgruppe for å vurdere særaldersgrenser
  • Tor Arne Gangsø, Områdedirektør Arbeidsliv, KS
  • Nina Føreland, Organisasjonsdirektør, Sørlandet Sykehus HF
  • Helene Skeibrok, Nestleder, Fagforbundet
  • Natalia Ebbesen, Pensjonsveileder, KLP
Kontaktperson
Karsten Karlsøen, Fagleder myndighets- og samfunnskontakt, KLP, 97611591
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
959