til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Energieffektivisering – for lite og for sakte. Sett strømstøtten i arbeid!

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Tirsdag 15/8 2023 12:20 - 13:10
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Energi
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg, sal A
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Kun en brøkdel av milliardene til strømstøtte brukes til energieffektiviseringstiltak, og insentiver som faktisk endrer adferd, er nærmest ikke-eksisterende.

Bygg har stort potensial for å levere mer energi inn i energisystemet – både som lokal energiprodusent og gjennom energieffektivisering.

Og, det største potensialet ligger i å gjøre noe med eksisterende bygg. Bare noen få prosent av den totale bygningsmassen bygges nytt hvert år, de aller fleste boligene og næringsbygg som er her i dag, skal vi også bruke de neste 10, 20 og kanskje 50-60 årene.

Marsjordren fra Energikommisjonen er klar: Mer av alt – raskere og kommisjonen peker med rette på behovet for et nasjonalt energieffektiviseringsløft i bygg.

Vi spør om ikke strømstøtten i stedet burde vært satt i arbeid. Ved å gi husholdninger, bedrifter og kommuner en gulrot til energioppgradering og energisparing i eksisterende bygg, kan vi oppnå både varige økonomiske og ikke minst klimamessige gevinster i form av lavere energibruk og frigjøring av konfliktfri kraft.

Byggenæringen har etterlyst et ambisiøst mål om å redusere energibruk i eksisterende bygningsmasse med 40 TWh innen 2040.

I EU bruker politikerne rehabilitering av bygg aktivt som et verktøy for å nå sine grønne mål. Energieffektivisering skal bidra til EUs utslippsmål på 55 prosent reduksjon i 2030 og Energieffektiviseringsdirektivet er et av nøkkelinitiativene.

Program:

 • Hva vi kunne fått om 10 prosent av strømstøtten i stedet ble brukt til energieffektiviseringstiltak for husholdninger eller kommuner? 
 • Vi presenterer en meny av energieffektiviseringstiltak – med politisk «smak»
 • Historien om en byggeier som vil energieffektivisere, men opplever små og store humper på veien

Politisk debatt med sentrale politikere: Ordstyrer er Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør EBA.​

 • Hvordan skal vi lykkes med å få realisert potensialet på 10-20 TWh frigjort energi fra bygg når tusenvis av bygg skal rehabiliteres de kommende årene?
 • Hvordan får vi husholdninger til å investere i langsiktige tiltak? Ikke bare motivert av strømpris.
 • Hvordan får vi kommunene til å investere i tiltak i rehabiliteringsprosjekter?
 • Hvilke virkemidler bør politikerne stille til disposisjon for å få disse investeringene i gang?

Arrangementet er utarbeidet av:

BNL – Byggenæringens landsforening, Norsk Kommunalteknisk forening, NBBL, Direktoratet for byggkvalitet, Rørentreprenørene, SINTEF Community, Norconsult, Multiconsult, GK.

Medvirkende
 • Elisabeth Sæther, statssekretær, Olje og energidepartementet (AP)
 • Lene Conradi, ordfører, Asker kommune
 • Robin Hansson, bystyremedlem, Kristiansdand kommune (SV)
 • Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør, NBBL
 • Kirsti Kierulf, administrerende direktør, Norsk Kommunalteknisk forening
 • Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør, EBA
Kontaktperson
Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK., Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 41288382, guro.steine@gk.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1942