til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


65+ den våte generasjonen - med vin og medisin blir du fin, eller?

Arrangør
A-larm - bruker og pårørendeorganisasjon, BaR Barn av rusmisbrukere, Ivareta - pårørende berørt av rus, NSFs fagruppe SPOR, Rusfeltets hovedorganisasjon
Dag
Onsdag 16/8 2023 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Tyrili Arena Arendal
Stedsbeskrivelse:
På taket
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

De siste tiårene har eldre menneskers alkoholvaner endret seg, vi ser at bruk av alkohol kombinert med legemidler er et økende problem for denne aldersgruppen. Aldringsprosesser og endringer i kroppen fører til at eldre tåler alkohol dårligere enn yngre. Befolkningsframskrivinger tilsier at vi om få år vil ha «minst» 83 000 eldre med en problematisk og helseskadelig alkoholbruk. Det fremstår som en stor folkehelseutfordring vi helst ikke vil snakke om, det blir for vanskelig og politisk upopulært.

Mange mennesker over 65 år bruker ulike medikamenter som kan gi uheldige bivirkninger når de kombineres med alkohol. Mange kjenner ikke den negative helseeffekten alkohol har, eller til sammenhengen mellom medisinering og bruk av alkohol. Ansatte i hjelpeapparatet opplever at de mangler kunnskap og trygghet til å sette temaet på agendaen. Dette får konsekvenser for helsen for eldre og fører til at alkoholvaner og legemiddelbruk ikke blir godt nok kartlagt i møtet med hjelpeapparatet.

Noe av de vi håper å belyse i dette arrangementet er:

Hvilke utfordringer gir denne folkehelseutfordringen for kommunale tjenester fremover, og hvordan skal vi sammen jobbe for å fjerne tabuet som tilsynelatende preger temaet eldre og alkoholbruk?

Medvirkende
  • Tommy Sjåfjell, Faglig rådgiver, A-larm
  • Espen Gade Rolland, Leder, NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR).
  • Michael Lindholm, Generalsekretær, Ivareta -pårørende berørt av rus
  • Marius Sjømæling, Generalsekretær, BaR Barn av rusmisbrukere
  • Kai Øyvind Brenden, Nestleder, Norsk sykepleierforbund
  • Kari Henriksen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Hannah Teigland, Fylkestingsrepresentant, Høyre
  • Hanne Nøding, Debattleder, A-larm
Kontaktperson
Tommy Sjåfjell, Faglig rådgiver, A-larm, 47291063, tommys@a-larm.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1238