til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kraftkompromisser - hvordan få både kraft, industri og lokal oppslutning?

Arrangør
Å Energi
Dag
Onsdag 16/8 2023 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi
Språk
Norsk
Sted
Legacy of the Fjords
Stedsbeskrivelse:
Øvre dekk
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Det trengs svært mye ny kraft for å oppnå politiske ambisjoner om klimakutt, etablering av ny, grønn industri, og lavere strømpriser til folk flest. Selv om mange deler ambisjonene, er det et stor gap mellom hva som ligger an til å bygges ut innen 2030, og det Energikommisjonen og andre mener er nødvendig. Årsakene til avstanden mellom mål og realiteter er mange, men en av dem er motstand mot å bruke areal til fornybar kraftproduksjon. Motstanden mot landbasert vind førte til stans i utbyggingen, og nå møter også storskala solkraft og planene om havvind i økende grad kritikk.

I dette arrangementet spør vi hvordan man kan lukke det store gapet - er det mulig å finne kompromisser som gjør det mulig både å bevare norsk natur, skape nye grønne arbeidsplasser, og sikre høy verdiskaping fra de norske fornybarressursene? Når disse kompromissene skal finnes har kommunene en nøkkelrolle. Kommunene har fått en sterkere hånd på rattet i avgjørelser om vindkraft, men er det nok til å utløse mer kraftutbygging?

Vi får perspektiver blant annet fra de som produserer kraft, de som bruker den i industrien, og de som berøres av utbyggingene lokalt.

Medvirkende
  • Sigrun Aasland, Daglig leder, Zero
  • Christer Tryggestad, Senior Partner, McKinsey
  • Steffen Syvertsen, Konsernsjef, Å Energi
  • Marianne Sivertsen Næss, Leder i Energi- og miljøkomiteen, Arbeiderpartiet
  • Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Anne Martine Brox-Antonsen, Nestleder i Senterungdommen, Senterpartiet
Kontaktperson
Jon Anders Skau, Kommunikasjonssjef, Å Energi, 47635078, Jon.Anders.Skau@aenergi.no
Nettside:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1478