til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Nett, havvind og hydrogen hånd i hånd?

Arrangør
Å Energi
Dag
Mandag 14/8 2023 17:00 - 18:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Energi
Språk
Norsk
Sted
Legacy of the Fjords
Stedsbeskrivelse:
Nedre dekk
Antall plasser i lokalet
200
 


Om arrangementet

Regjeringen har ambisjoner om å tildele areal til 30 GW havvind innen 2040. På sikt vil det altså blir produsert langt mer kraft til havs enn det norske fastlandet ligger an til å bruke selv, og regjeringen har sagt at den vil legge til rette for at noe av kraften føres til andre land. Samtidig har de andre landene rundt Nordsjøen også store planer om utbygging. I dette arrangementet diskuterer vi hvilke infrastruktur-byggesteiner som må på plass for å få til en mest mulig hensiktsmessig utbygging av havvind, både ut fra et norsk perspektiv, og hvordan utbyggingen på norsk sokkel inngår i den større europeiske sammenhengen.

I tilknytning til dette spør vi også hvordan hydrogen kan spille sammen med havvind i den europeiske energiomstillingen. Det er ventet en stor etterspørsel etter hydrogen i Europa i sektorer som vanskelig lar seg elektrifisere direkte, og å produsere hydrogen til havs kan bidra til å utnytte energiressursene og infrastrukturen på en effektiv måte. Men hvordan skal dette skje i praksis, og hvilke muligheter gir en koordinert oppbygging av havvind og hydrogen for de to sektorene?

Medvirkende
  • Håkon Borgen, Konserndirektør, Statnett
  • Edvard Lauen, Å Energi
  • Kathrine Fog, Leder for energipolitikk og strategi, Hydro
  • Elin Steinsland, CEO, HydePoint
  • Katrine Hilmen, VP og leder for marked og konseptutvikling, ABB Energy Industries
  • Ann Myhrer Østenby, Seksjonssjef i Energi- og konsesjonsavdelingen, NVE
  • Anders Bjartnes, Ordstyrer, Energi og klima
Kontaktperson
Jon Anders Skau, Kommunikasjonssjef, Å Energi, 47635078, Jon.Anders.Skau@aenergi.no
Nettside:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1674