til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

PIRLS 2021: Bekymringsverdig nedgang i norske tiåringers leseferdigheter

Arrangør
Universitetet i Stavanger
Dag
Tirsdag 15/8 2023 15:15 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Ytterst på Langbryggen
Stedsbeskrivelse:
Stavanger-teltet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet


PIRLS 2021: Bekymringsverdig nedgang i norske tiåringers leseferdigheter
I mai i år ble resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021 offentliggjort. Leseprestasjonen blant elever på femte trinn er nedadgående, 1/5 av elevene har lave ferdigheter, og Norge skårer dårligst av alle 65 deltakerland på leseglede. Hva har skjedd, og hvordan skal vi snu denne trenden? Hva må utdanningspolitikere og skolemyndigheter foreta seg nå, og hvilke råd kan vi gi til skoleeiere, skoleledere og lærerne?


- Et prøvevelde?
Norge har lenge deltatt i PISA og PIRLS. Dette er omfattende og kostbare undersøkelser. I Norge gjennomføres i tillegg nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk hvert år på 5., 8. og 9. trinn. Hva har vi å lære av disse prøvene? Og trenger vi egentlig de internasjonale undersøkelsene i tillegg til de nasjonale prøvene? Gir de internasjonale prøvene et representativt bilde av en norsk skolehverdag, og kunnskap som kan utvikle skolen, eller er det bare en tilleggsbelastning for lærere og skolene?

Medvirkende
  • Åse-Kari Hansen Wagner, Professor og prosjektelder, PIRLS Norge
  • Morten Rosenkvist, Direktør, Utdanningsdirektoratet
  • Steffen Handal, Leder, Utdanningsforbundet
  • Edvard Udnæs, Tidligere leder av Elevorganisasjonen og, medlem av Kvalitetsutviklingsutvalget
  • Egil Gabrielsen, Dosent emeritus, tidligere prosjektleder for PIRLS Norge
  • Kristin Clemet, Daglig leder, Civita
Kontaktperson
Ole Kristian Følgesvold Bratset, Seniorrådgiver, Universitetet i Stavanger, 98004016, ole.k.bratset@uis.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1036