til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Er kvotering riktig virkemiddel for å oppnå økt mangfold?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Onsdag 16/8 2023 13:40 - 14:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeidsliv , Mangfold
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg - sal B
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, men er også blant landets mest mannsdominerte bransjer. Målrettet jobbing for å oppnå bedre kjønnsbalanse og bredere mangfold har så langt ikke gitt de resultatene næringen ønsker.

Kvinneandelen er omtrent uendret de siste fem årene. Det samme gjelder kjønnsbalansen i lederstillinger, med en kvinneandel på henholdsvis 4.5% i daglig leder stillinger og 10,5% i styrerommene.

Dagens regjering ønsker å innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper.

  • Er kvotering på styrenivå rett medisin for å oppnå større mangfold og bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse?
  • Kan målsetningen om økt kjønnsbalanse rettferdiggjøre kvotering også i andre lederstillinger i vår næring?
  • Finnes det andre virkemidler som kan være bedre for å oppnå større mangfold innenfor et rimelig tidsperspektiv?

Medvirkende
  • Cathrine Seierstad, professor og forsker, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Louise Kathrine Dedichen, viseadmiral, Forsvaret
  • Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør, EBA
  • Åse Kristin Ask Bakke, stortingsrepresentant, familie- og kulturkomiteen, Ap
  • Kim Robert Lisø, konsernsjef, GK
  • Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant, Høyre
  • Berit Svendsen, spesialrådgiver, Afry
Kontaktperson
Gro Hege Haraldsen Nordbye, HR-direktør, Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 9581826, gro.nordbye@veidekke.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1935