til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Fjern disse barrierene så kan anleggsplassene bli utslippsfrie i 2030

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Tirsdag 15/8 2023 15:00 - 15:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg sal A
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Økt satsing på utslippsfrie maskiner i infrastrukturprosjekter vil redusere Norges direkteutslipp av klimagasser. Men aktører i sektoren sier at dersom vi skal lykkes med det så må vi fjerne eksisterende barrierer og peker på:

 • Mekanismene for å få tilført kraft til anleggsprosjektene må forbedres.
 • Støtteordninger må få lengre holdbarhet, økes i omfang og omfatte flere typer maskiner.
 • Bestillerne må tenke langsiktig og varsle markedet tidlig nok for å utløse potensialet for flere typer utslippsfrie anleggsmaskiner.

Sentrale utfordringer vi ønsker å adressere:

Det er nylig utarbeidet kunnskapsgrunnlag som viser muligheter og barrierer ved elektrifisering av anleggssektoren og energiproduksjon på areal avsatt til samferdselsformål. Disse vil bli presentert innledningsvis sammen med erfaringer entreprenør gjør daglig i overgangen fra diesel til elektrisk drift. Deretter vil det bli debatt mellom ledende politikere og bransjeaktører hvor vi vil utfordre:

• ambisjoner hos samferdsels- og olje- og energidepartementet med tanke på reduserte direkteutslipp i anleggssektoren

• bestemmelser i energiloven og konsesjonsbestemmelser som regulerer nettselskapenes handlingsrom til å støtte prosjektene med energitilgang

• hvorfor areal avsatt til infrastruktur ikke bedre utnyttes til strømproduksjon for å dekke eget og samfunnets energibehov

• hva planen er for å gi forutsigbare rammebetingelser som er nødvendig for bransjeaktører til å satse ytterligere

Målgruppe:

Statsråder, stortingspolitikere og anleggsbransjen med byggherrer, rådgivere, entreprenører, leverandører og bransjeorganisasjoner. 

Politisk aktualitet:

Norges forpliktelser iht. Parisavtalen og Klimaloven krever økt satsing på elektrifisering av våre infrastrukturprosjekter for å redusere Norges direkteutslipp.  

Medvirkende
 • Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær, Ap
 • Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier
 • Ane Tovanger Brunvoll, NVE
 • Knut Olav Bakkene, GlitreNett
 • Tor Mjøs, Norconsult
 • Oda Andrea Hjelme, Multiconsult
 • Tone Grøstad, administrerende direktør, Maskingrossistene
 • Morten Nordskag, møteleder, Grønn Byggallianse
 • Ketil Søyland, møteleder, Norconsult
Kontaktperson
Ketil Søyland, Prosjektdirektør Norconsult, Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 45401221, ketil.soyland@norconsult.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1427