til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Rusbruk blant studenter i 2023

Arrangør
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse
Dag
Torsdag 17/8 2023 14:00 - 14:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning , Helse
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Stedsbeskrivelse:
På bryggen
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) har gleden av å invitere til fremlegging og diskusjon av nye funn om studenters rusbruk. som kom frem i tilleggsundersøkelsen som ble gjennomført våren 2023. Tilleggsundersøkelsen har kartlagt både studentenes psykiske lidelser og rusbruk. Undersøkelsen, som er finansiert med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, bruker anerkjente diagnostiske verktøy for psykiske lidelser. Hele tilleggsundersøkelsen vil bli lagt frem i september. 

På arrangementet vil det legges frem funn om rusbruk blant studenter. Både gjennom funn fra den nye tilleggsundersøkelsen og i et langtidsperspektiv, med funn fra tidligere SHoT-undersøkelser. 

I tillegg til en presentasjon av funnene om rusbruk blant studenter og en innledning fra forskning- og høyere utdanningsministeren, vil det være en panelsamtale om funnene. Samtalen vil være moderert av Nina Langeland, kommunikasjonsdirektør i SiO.  

Programmet vil være  

 • Fremlegging av nye funn om rusbruk blant studenter i 2023  

 • Innlegg fra statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren

 • Panelsamtale, med:

 1. Oddmund Løkensgard Hoel , statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren 

 2. Sunniva Whittaker, styreleder i UHR og rektor ved Universitetet i Agder  

 3. Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet og administrerende direktør i Sit 

 4. Thea Tuset, leder i Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF) 

 5. Oline Sæther, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO)  

 6. Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder i SHoT 

 • Avrunding, med spørsmål fra salen om tiden strekker til 

Om SHoT 

SHoT-undersøkelsen er Norges største studentundersøkelse og gir et viktig kunnskapsgrunnlag for studentenes helse- og trivselsituasjon. Den har blitt gjennomført i 2010, 2014, 2018 og 2022, med en tilleggsundersøkelse i 2021 og i 2023.  

Tilleggsundersøkelsen er en forlengelse av SHoT 2022 og har kartlagt studenters psykiske lidelser og rusbruk, gjennom anerkjente diagnostiske verktøy. Undersøkelsen er besvart av nesten 10 000 av de 16 000 som fikk den tilsendt (svarprosent på 58). Kunnskapsdepartementet har finansiert tilleggsundersøkelsen. 

SHoT har en styringsgruppe bestående av Studentsamskipnaden SiO (SiO), Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet.  

Mer informasjon finner du på nettsiden til SHoT

Medvirkende
 • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær, Kunnskapsdepartementet
 • Audhild Kvam, styreleder, Samskipnadsrådet
 • Sunniva Whittaker, leder, Universitet- og høgskolerådet
 • Oline Sæther, leder, Norsk studentorganisasjon
 • Thea Tuset, leder, Organisasjonen for norske fagskolestudenter
 • Kari-Jussie Lønning, leder, Styringsgruppen i SHoT
 • Nina Langeland, kommunikasjonsdirektør, Studentsamskipnaden SiO
Kontaktperson
Eva Strømme Moshuus, Koordinator for SHoT-undersøkelsen, Studentsamskipnaden SiO, 98871810, eva.moshuus@sio.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1253