til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Fra gamle planer til drømmeplaner

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Onsdag 16/8 2023 13:40 - 14:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg sal A
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

 2 sentrale utfordringer i kommunal planlegging:

  1. Altfor mange kommunale planer har gått ut på dato. Dette kan hindre oss i å nå de målene vi har satt for sosial bærekraft og annen samfunnsutvikling. Allikevel planlegges og bygges det etter utdaterte visjoner og mål.   
  2. Både profesjonelle utbyggere, politikere og innbyggere sliter med å forstå hva de kommunale arealplanene betyr og hvilke konsekvenser de får for byen, nabolaget og omgivelsene. Dette er en utfordring for demokratiet og deltagelse. Allikevel skrives og beskrives planene på et språk som kan være vanskelig å tolke.

Vi vet at mange lokalpolitikere kvier seg for å gå inn i plan- og bygningssaker i redsel for å rote seg inn i kompliserte og langdrøye prosesser. Opplever du at plan- og bygningsloven er en hemsko for dine ambisjoner for kommunen din?

Dette arrangementet utfordrer måten vi driver med arealplanlegging på og legger vekt på kommunikasjon, digitalisering og hvilke muligheter vi har til å påvirke by- og stedsutvikling gjennom gode prosesser og utarbeidelse av mer forståelige arealplaner.

Målgruppe:

Lokalpolitikere, planleggere og engasjerte innbyggere som ønsker å forstå og lykkes med å bruke planprosesser til å skape gode byer og steder.

 

 

Medvirkende
  • Per Arne Horne, administrerende direktør, Direktoratet for Byggkvalitet
  • Siri Martinsen, ordfører, Fredrikstad kommune
  • Alexander Falleth, designer, Fredrikstad kommune
  • Tarje Wanvik, direktør Plan og bygningsetaten, Bergen kommune.
  • André Klakegg, partner, Aadvokatfirmaet BAHR
  • Maren Hersleth Holsen, divisjonsleder, Henning Larsen
Kontaktperson
Maren Hersleth Holsen,, divisjonsleder Plan og Urbanisme, Henning Larsen, Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 93001449, maren.hersleth.holsen@henninglarsen.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2027