til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Har toget gått? "Make vedlikehold great again"

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Onsdag 16/8 2023 10:30 - 11:20
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet , Infrastruktur
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg - sal B
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Vi må stole på at togene går når de skal. Mange prosjekter skal gjennomføres i årene som kommer og det vil være aktivitet innen både utbygging og vedlikehold. Samferdselsministeren har understreket at vedlikehold og digitalisering blir viktige områder å vurdere i den nye transportplanen, sett i lys av både behov og handlingsrom.

Sentrale utfordringer som vi ønsker å adressere:

  • Effekten for redusert vedlikehold får store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Vi må ta bedre vare på det vi har for et sikkert og forutsigbart transportsystem på bane. Neste NTP må også bidra til at Norge når sine klima- og miljømål. Brukere av transportsystemet må kunne stole på at togene går når de skal. 

Målgruppe:

Politikere, brukere av transportsystemet på bane (person og gods), byggherrer, rådgivere, entreprenører, forskningsmiljø og andre relevante grupper som er opptatt av en sikker og pålitelig jernbane.

Skisse til program:

Effekten av redusert vedlikehold får store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Hvorfor er Sveits et foregangsland for punktlighet på jernbanen?

Vi må få mer ut av infrastrukturen vi allerede har. Vi må utnytte mulighetene som teknologi og digitalisering gir for å utvikle transportsystemet.

På tide med et "Pendlerløfte"? Det hjelper lite å bygge ut Inter City aksen hvis tekniske feil gjør at toget står mellom Drammen og Oslo.

En sikker, pålitelig og effektiv jernbane som driftes og vedlikeholdes for å sikre oppetid på jernbanen og forutsigbarhet for brukere. 

Medvirkende
  • Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister, Ap
  • Bjørne Grimsrud, administrerende direktør, Transportøkonomisk institutt TØI
  • Ronny Aukrust, leder, Pendlerforeningen Indre Østfold
  • Martin Inge Olsen, divisjonsdirektør, NRC
  • Sverre Kjenne, konserndirektør, Bane NOR
  • Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør, EBA
Kontaktperson
Kari Sandberg, prosjektleder, Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 95221074, ksa@eba.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1985