til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Den norske boligmodellen er truet

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Torsdag 17/8 2023 12:20 - 13:10
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg sal A
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Flere utfordringer knyttet til å opprettholde den norske boligmodellen belyses:

  • Hvordan skal vi hindre at de som vokser opp nå, ender opp som «generasjon leietagere»? Og hvorfor boligmodellen er viktig for norsk velferd.  
  • Politikerne lokalt har hovedansvaret for boligbyggingen. Hvordan løfte boligpolitikk med fokus på boligforsyning til et overordnet hensyn, både lokalt og nasjonalt? 
  • Hvordan kan myndigheter og private aktører spille bedre på lag for å snu trenden? 
  • Hvilke konkrete løsninger har politikerne og bransjen for langsiktig å sikre bygging av flere boliger i hovedstadsregionen og andre pressområder?  

Målgruppe: Beslutningstakere og myndigheter nasjonalt, regionalt og lokalt, hele bransjen, øvrig opinion og meningsbærere.

Program:

Velkommen v/ordstyrer 

Film: Den norske boligmodellen - Hva handler modellen om og hvor er vi nå? 

Del 1 Den norske boligmodellen i et historisk perspektiv frem til i dag v/Anne Kristine Kronborg, OBOS

Del 2 Fakta og problemstillinger som oppspill til debatt v/ordstyrer 

Del 3 Debatt: Den norske boligmodellen er truet

Medvirkende
  • Anne Kristine Kornborg, Hushistoriker, OBOS
  • Usman Mushtaq, byråd i Oslo, AP
  • Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat i Oslo, Høyre
  • Hilde Vatne, Administrerende direktør, JM
  • Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef, OBOS
  • Kjell Kvarekvål, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, JM
Kontaktperson
Kjell Kvarekvål, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 92812319, kjell.kvarekval@jm.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1284