til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kan kraftproduserende bygg løse mye av kraftkrisen?

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Tirsdag 15/8 2023 13:40 - 14:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg sal A
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

 

Gjennom sol på fasader og tak kan bygg raskt bli en stor energiprodusent, men det vil kreve endringer i regler og forretningsmodeller og byggeiere må ta løsningene i bruk.

Regjeringens og Stortingets solpakke i juni 2023 er et betydelig fremskritt mot å utvide solkraftens rolle i Norge med mål om 8 TWh solenergi innen 2030, et mål som også speiler Energikommisjonens forventinger.

I dette seminaret vil sentrale aktører innen bygg og solkraft se nærmere på hvordan vi kan bruke solenergi for å dekke opp kraftbehovet og hva som skal til for å få til dette på en samfunnsøkonomisk og bærekraftig måte. De vil diskutere regelendringer, forretningsmodeller og incentiver for å få til en utbygging av solkraft som monner.

Utfordringer vi ønsker å adressere:

 • Hvordan kan bygg bidra til målet om 8 TWh solkraftproduksjon i 2030?
 • Hvor mye solenergi er lønnsomt å bygge ut?
 • Hvordan tilrettelegge for at offentlige- og boligbygg får fart på utbygging av solenergi?
 • Hvordan kan staten og kommunene legge til rette for solenergi på bygg?
 • Hvilke virkemidler bør politikerne stille til disposisjon for å få nå målet om 8 TWh solkraft i 2030?
 • Ramme for debatt – vil tiltakene som ligger i solpakken bidra til at vi når målet på 8 TWh solenergi i 2030?

Sentrale aktører fra bygg- og eiendomsnæringen møtes for å diskutere hvordan vi kan få fart på utbyggingen.

Målgruppe:

Nasjonale og kommunale politiske beslutningstakere, offentlige og private byggeiere, borettslag og boligeiere

Innledende presentasjoner fra:

Oda Andrea Hjelme, Rådgiver Multiconsult – Hva er det økonomiske potensialet på utbygging av solenergi på bygg i Norge?

Magnhild Kallhovd, Oslobygg KF – Oslobygg går foran og installerer solenergi på sine bygg – hva har Oslobygg gjort og hva er utfordringene?

Knut Magnar Sandland, Woodworks cluster – Kraftproduserende trefasader som en løsning for nybygg, påbygg og rehabilitering

Paneldiskusjon ledet av Heikki Holmås, administrerende direktør, EBA

Deltakere:

 • Elin Karfjell, direktør for eiendomsutvikling og forvaltning, Statsbygg
 • Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør, NBBL
 • Leidulf Skjørestad direktør Bymiljø og utbygging, Stavanger Kommune
 • Trine Kopstad Berentsen, CEO Solenergiklyngen
 • Politikere

 

Medvirkende
 • Oda Andrea Hjelme, rådgiver, Multiconsult
 • Magnhild Kallhovd, Oslobygg
 • Knut Magnar Sandland, Woodworks cluster
 • Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør, NBBL
 • Elin Karfjell, direktør eiendomsutvikling, Statsbygg
 • Leidulf Skjørestad, direktør Bymiljø og utbygging, Stavanger kommune
 • Trine Kopstad Berentsen, CEO, Solenerigklyngen
 • Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør, EBA
Kontaktperson
Mette Kristine Kanestrøm, Leder Sol og Smartgrid, Multiconsult, Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 47509072, mekk@multiconsult.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1738