til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Incentiver for sosial bærekraft i planleggingen

Arrangør
Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Dag
Torsdag 17/8 2023 12:20 - 13:10
Arrangementstype
Samtale
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Baker Jørgensen
Stedsbeskrivelse:
"Byggeplassen" 2. etg sal B
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Noen vil påstå at bokstaven S tidvis kommer i bakgrunnen når det snakkes om ESG. Når bokstaven S først kommer på agendaen, er det ikke sjeldent at det snakkes om krav, utvidede hjemler og hvordan en kan "tvinge" næringslivet til å ta den sosiale bærekraften på alvor.

Vår opplevelse er at mange aktører i bygg- og eiendomsbransjen ønsker å være med på dugnaden. Det er mange aktører som ønsker å bidra, og som ønsker å gi til samfunnet med sine prosjekter. Det er med andre ord ikke nødvendig bare å bruke "pisken" i samarbeidet mellom plan- og bygningsmyndighetene og utviklerne.

Planprosessene er et godt egnet og viktig verktøy for å fremme mange sider av den sosiale bærekraften. I dag er det flere redskaper i planprosessene som kan brukes for å fremme den sosiale bærekraften. Hvilke av dagens redskaper er det eiendomsbransjen opplever som incentiver for å fremme den sosiale bærekraften ­– og er det noen incentiver og mulighetsrom man savner?

I dette arrangementet vil vi først få en kort innledning om det juridiske rammeverket for planer, samt presentasjon av enkelte konkrete incentiver for å fremme den sosiale bærekraften i planleggingen. 

Deretter vil vi få en presentasjon av to ulike prosjekter der den sosiale bærekraften har vært særlig prioritert, og vi får høre om hvordan og hvorfor man har jobbet med sosial bærekraft i disse prosjektene.

Arrangementet avsluttes med en samtale/debatt.

 • Kort innledning om juridisk rammeverk og konkrete incentiver v/ Stian Berger Røsland, partner og advokat i Advokatfirmaet Selmer
 • Case 1: Grønlikaia v/ Kjell Kalland, administrerende direktør i HAV Eiendom
 • Case 2: WSP v/ Nils Olav Berge, divisjonsleder i WSP
 • Samtale/debatt:
 • Vanja Grut, Arendal AP
 • Maurith Julie Fagerland, Arendal FrP
 • Terje Iversen Wanvik, direktør Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune

Samtalen ledes av Liv Monica Stubholt

Medvirkende
 • Stian Berger Røsland, Advokat, Advokatfirmaet Selmer
 • Kjell Kalland, Administrerende direktør, Hav Eiendom
 • Nils Olav Berge, Divisjonsleder Samfunssutvikling, WSP
 • Liv Monica Stubholt, Advokat, Advokatfirmaet Selmer
 • Terje Iversen Wanwik, direktør, Plan og bygningsetaten, Bergen kommune
 • Wanja Grut, Arendal AP
 • Maurith Julie Fagerland, Arenda FrP
Kontaktperson
Tine Knutsen, Advokat, Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen, 93069218, t.knutsen@selmer.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1059