til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Har vi kompetansen til å gjennomføre det grønne skiftet?

Arrangør
Nelfo, Norsk Industri, Fornybar Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norsk Forening for Elektro og Automatisering, Elektroforeningen
Dag
Torsdag 17/8 2023 11:30 - 12:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning , Energi
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
Oppe
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

For å lykkes med det grønne skiftet er tilgangen på kompetanse helt avgjørende. Teknologi, regulering og markeder er i rask endring.  

I NHOs Kompetansebarometer melder 7 av 10 bedrifter et udekket kompetansebehov. De som bygger mer kraft og sørger for effektiv energibruk, elektrifiserer og digitaliserer samfunnet, altså løser klimautfordringer og skaper ny industri, står frem med de største behovene.

Hvordan skal arbeidsgivere, arbeidstagere, myndigheter og politikerne spille på lag. Livslang lærling i arbeidslivet kan gi kompetanse og kapasitet.

Er økt satsing på bransjeprogrammer veien å gå? Hvordan stimulere til økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet? Vil den norske modellen, trepartssamarbeidet, være et sentralt verktøy? Og på lengre sikt, hvordan motivere ungdom og flere kvinner å velge teknisk utdanning? Hvilken rolle har arbeidslivets parter her?

Vi samler politikere og bransjens egne folk til en bred diskusjon om utfordringene og mulige løsninger. 

Program 

Velkommen – sette scenen

 • Stein Lier-Hansen, adm. dir Norsk Industri

Trilemmaet i kompetansepolitikken: Næringslivets behov, regional utvikling og ungdommens enorme valgmuligheter

 • Anita Hoemsnes, kommentator i Dagens Næringsliv

Her kommer de grønne jobbene

 • Elisabeth Meidell, Morrow - Batterinæringen
 • Nina Hansen, JM Hansen - Solkraft, elektro og automasjon

Kompetanseløft for klima og verdiskaping - Elektroforums posisjoner 

 • Brynhild Totland, Fornybar Norge

Debatt med politikere - Hvordan kan arbeidslivet, myndigheter og politikerne spille på lag for å løse kompetansefloken? 

 • Med Lise Selnes (Ap) og Margret Hagerup (H), begge fra Utdannings- og forskningskomiteen Geir Ove Kulseth (EL og IT Forbundet), Ove Guttormsen (Nelfo) og Birgit Farstad Larsen (COWI/RIF)
 • Debatt ledes av Tore Strandskog, leder næringspolitisk utvalg i Elektroforum

Fagsamtale – slik kan vi få retning og fart i kompetansetilgangen for grønn omstilling

 • Med Elisabeth Meidell (Morrow), Brynhild Totland (Fornybar Norge), Frank Jaegtnes (Elektroforeningen), Nina Hansen (JM Hansen) og (RIF). 
 • Samtale ledes av Tore Strandskog, leder næringspolitisk utvalg i Elektroforum

Avslutning 

 • Karin Sundsvik, styreleder Elektroforum

 

Medvirkende
 • Lise Selnes, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Margret Hagerup, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Anita Hoemsnes, Kommentator, Dagens Næringsliv
 • Birgit Farstad Larsen, Adm. dir, COWI
 • Nina Hansen, Adm. dir, JM Hansen
 • Elisabeth Meidell, Personalsjef, Morrow
 • Geir Ove Kulseth, Forbundsleder, El og IT Forbundet
 • Stein Lier-Hansen, Adm. dir, Norsk Industri
 • Ove Guttormsen, Adm. dir, Nelfo
 • Liv Kari Skudal Hansteen, Adm. dir, RIF
 • Brynhild Totland, Rådgiver, Fornybar Norge
 • Frank Jaegtnes, Adm. dir, Elektroforeningen
 • Karin Sundsvik, Direktør / Styreleder, NFEA / Elektroforum
 • Tore Strandskog, Direktør / Leder næringspolitisk utvalg, Nelfo / Elektroforum
Kontaktperson
Tore Strandskog, Næringspolitisk direktør, Nelfo, en landsforening i NHO, 994 77 834, tore.strandskog@nelfo.no
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
2110