til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Når friheten blir totalitær

Arrangør
Norges Kristne Råd, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Dag
Torsdag 17/8 2023 13:00 - 13:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Mangfold
Språk
Norsk
Sted
Frelsesarmeen
 


Om arrangementet

Vi hevder å leve i et liberalt samfunn hvor individets frihet står høyt i kurs. Grensen for hva som oppfattes som akseptabel adferd og holdning blir mer og mer uklar. Men hvor liberalt kan samfunnet være uten at det går ut over de som ikke passer inn? Mange trossamfunn opplever intoleranse mot en del av de holdninger og meninger de har ut fra en teologisk overbevisning – i enkelte tilfeller ansett som brudd på loven. 

Hvordan kan staten ivareta et raust meningsrom som ivaretar mangfoldet? Hvilken rolle kan kirker, tros- og livssynssamfunn spille? 

Hvor går grensen for trosfrihet og ytringsfrihet i et liberalt samfunn? 

Regjeringen har foreslått endringer i trossamfunnsloven, blant annet med en begrunnelse for demokratikravet. Hva er de positive og negative konsekvensene av regjeringens varslede endringer?

Barne- og familieminister Kjersti Toppe innleder 

Morten Marius Larsen, nyhetsleder i Vårt Land leder deretter panelsamtale med Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen, Ingrid Rosendof Joys, generalsekretær i STL, Senaid Koblica, leder i Muslimsk dialognettverk og Jorunn Raddum, prost i Den norske kirke. 

Arrangementet ledes av Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd

 

Medvirkende
  • Kjersti Toppe, Barne- og familieminister, Barne- og familiedepartementet
  • Erhard Hermansen, Generalsekretær, Norges Kristne Råd
  • Ingrid Rosendorf Joys, Generalsekretær, Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn
  • Vebjørn Selbekk, Sjefredaktør, Dagen
  • Jorunn Raddum, Prost, Den norske kirke
  • Senaid Koblica, Leder, Muslimsk dialognettverk
  • Trond Enger, Generalsekretær, Human-Etisk Forbund
  • Morten Marius Larsen, Nyhetsleder, Vårt Land
Kontaktperson
Håkon Sigland, Administrasjonsleder, Norges Kristne Råd, 40226880
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
673