til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Er erstatning (alltid) svaret på rettsstatens utfordringer?

Arrangør
Sivilrettsforvaltningen
Dag
Torsdag 17/8 2023 15:00 - 15:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Demokrati , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Grand Hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
DAMPEN
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Når rettsstaten feiler, er samfunnets krav at det gis oppreisning til de som er rammet. Noen har blitt urettmessig straffeforfulgt og andre har måttet lide fordi staten ikke har klart å beskytte dem mot overgrep. Atter andre kan ha “falt mellom to stoler” eller til og med opplevd kritikkverdig håndtering fra myndighetene.  

Statens ansvar for å sikre barn trygge oppvekstsvilkår og forhindre og forebygge voldsforbrytelser står i en særstilling. Voldsforbrytelser representerer en direkte trussel mot folks liv og helse og krenker dermed de mest fundamentale rettsgodene i vårt samfunn. Der samfunnet ikke lykkes i å forhindre slike forbrytelser eller svikter på annet vis, fremstår erstatning fra staten som den nest beste reaksjonen. Men er penger (fortsatt) alltid svaret? Eller er det andre og mer treffsikre måter å møte disse utfordringene på? Hva vet vi egentlig om effekten av oppreisningserstatning? Og henger rettsstaten med i samfunnsutviklingen hva gjelder forventninger om kompensasjon der staten har trådt feil? Der penger tidligere var den eneste “effective remedy” - er det i dag andre og bedre måter å hjelpe den som har lidt urett? 

Medvirkende
  • Einar Øverenget, filosof og professor ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring, fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet
  • Lisbeth Kristine Røyneland, styreleder, Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
  • John Christian Elden, advokat, Elden Advokatfirma
  • Kjetil Mujezinovic Larsen, professor ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Kontaktperson
Thrani Jeyachanderan, Kommunikasjonsrådgiver, Sivilrettsforvaltningen, 98909120, arrangement@sivilrett.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
360