til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Arktis som geopolitisk hotspot. Hvordan skal samfunnet forholde seg til økt militarisering i nord?

Arrangør
Nordområdepartnerskapet/Tromsø kommune
Dag
Tirsdag 15/8 2023 11:15 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Demokrati , Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Lavvoen
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Nordområdene er en geopolitisk region der de sikkerhetspolitiske konsekvensene av Russlands krig i Ukraina gir seg konkrete utslag i økt militær tilstedeværelse. Til tross for den økende spenningen i nord, lever folk sine hverdagsliv som før, og næringsliv og samfunn må operere med de rammebetingelser som i stor grad er prisgitt det geopolitiske barometeret. På det nasjonale plan blir nordområdene i vår aktuelle situasjon først og fremst en sikkerhets- og forsvarsregion, med NATO-alliansen som premissgiver for økt militarisering.

 

 • Hvordan skal beslutningstakere på det lokale og regionale nivå forholde seg til at vi i så stor grad blir styrt av krig i sør-øst i Europa, stormaktsspill og økt militarisering i nord?
 • Har kommune- eller fylkesstyrer og Sametinget noen som helst innflytelse på lokaliseringsbeslutninger eller bygging av infrastruktur som er knyttet til militære formål?      
 • Hvilke rutiner eksisterer for informasjon og konsultasjon med lokalbefolkningen når den militære tilstedeværelsen øker og raske beslutninger behøves?
 • Hvilke muligheter har vi for å vurdere sivile behov i nord og se disse i sammenheng med militære investeringer? (sysselsetting, kompetanse, reiseliv, infrastruktur, nordisk samarbeid i nord m.m.).
 • Hvordan håndteres urfolksrettigheter i en tid med økt militær aktivitet i nord?

Paneldebatt med hovedinnledning av forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Panel:

Eirik Kristoffersen, forsvarssjef

Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø og styreleder i Arctic Mayors’ Forum

Silje Karine Muotka, Sametingspresident (tbc)

Gunhild Hoogensen Gjørv, professor, UiT Norges arktiske universitet

Hanne Guro Gaarder, daglig leder, Norsk Totalforsvarsforum(bekreftet)

Moderator:

Andreas Østhagen, senorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

Medvirkende
 • Eirik Kristoffersen, Forsvarssjef, Forsvaret
 • Gunnar Wilhelmsen, Ordfører, Tromsø kommune
 • Silje Karine Muotka, Sametingspresident, Sametinget
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Professor, UiT Norges arktiske universitet
 • Hanne Guro Gaarder, Daglig leder, Norsk Totalforsvarsforum
 • Andreas Østhagen, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
Kontaktperson
Kirsti Methi, Prosjektleder, Nordområdepartnerskapet/Tromsø kommune, +4740491371
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
688