til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Slik kan Svalbard bli en pådriver for global klimahandling

Arrangør
Skift – Næringslivets klimaledere
Dag
Tirsdag 15/8 2023 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Stedsbeskrivelse:
Stordekk
Antall plasser i lokalet
250
 


Om arrangementet

I august er det rundt 100 dager til verdens ledere samles i FNs klimatoppmøte i Dubai (COP28). Skift mener at Norge må gå foran og inspirere til grønn omstilling ved å bruke Svalbard som eksempel. Verden trenger inspirasjon, og Svalbard er det perfekte eksempelet.

Regjeringen har en klar ambisjon om at Svalbard skal være et klimaforbilde. Skift mener at regjeringen bør lansere Longyearbyen 2030 som et nullutslippssamfunn på naturens premisser, under COP28 i desember 2023.

Dette bør også inngå i den neste Svalbardmeldingen og finansieringen må påbegynnes i statsbudsjettet for 2024. Dette er en del av Skifts Svalbarderklæring, der vi kommer med konkrete forslag til hvordan regjeringens svalbardambisjoner kan realiseres.

 1. Hvordan kan vi bruke energiomstillingen av Svalbard som mulighet til å vise fremtidens løsninger som kan gjenbrukes i resten av verden?
 2. Hvordan kan norsk næringsliv bidra i omstillingen som skjer på Svalbard?
 3. Hvilke muligheter finnes det for norsk næringsliv?
 4. Hva kan resten av landet, og verden, lære av Longyearbyens arbeid med klimatilpasning?

Bakgrunn

Svalbard er et laboratorium for konsekvensene av klimaendringene, men kan bli et utstillingsvindu for løsningene globalt.

Siden 1971 har Svalbard opplevd oppvarming om vinteren på hele 7 grader, og mistet omtrent to måneder med vinter. Å reise hit er derfor som å reise frem i tid. Fra høsten 2023 skal Longyearbyens kraftforsyning legges om fra kull til diesel og det skal gradvis innfases fornybare energikilder frem mot 2030.

Omstillingen på Svalbard blir derfor en unik testarena for fremtidens løsninger som kan gjenbrukes i omstillingen av øvrige øysamfunn og steder i verden. Omstillingen i Longyearbyen representerer derfor så mye mer enn bare energiforsyning til Longyearbyens befolkning, men er av nasjonal betydning.

Også innen klimatilpasning er Svalbard langt framme, og gir en forsmak på hva man har i vente globalt. Longyearbyen har allerede i flere år tilpasset sine bygg og infrastruktur til klimaendringer og forebygging av klimarelaterte skader. Øysamfunnet kan bli en unik testarena for klimaløsninger i krevende arktiske forhold.

Vi inviterer til panelsamtale med utålmodige toppledere fra norsk næringsliv og politikere der du får høre mer om potensialet i Svalbard som et utstillingsvindu for norske klimaløsninger.

Medvirkende
 • Jan Christian Vestre, næringsminister, Regjeringen
 • Siri Kalvig, adm. dir., Nysnø klimainvesteringer
 • Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Statkraft
 • Kjerstin Braathen, konsernsjef, DNB
 • Geir Holmgren, konsernsjef, Gjensidige
 • Tone Lunde Bakker, adm. dir., Eksfin
 • Egil Hogna, konsernsjef, Norconsult
 • Bernt Reitan Jenssen, adm.dir, Ruter
 • Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, ZERO
 • Birgitte Engebretsen, adm. dir., Telenor Norge
 • Arild Olsen, Lokalstyreleder, Longyearbyen lokalstyre
 • Tone Wille, konsernsjef, Posten
 • Ole-Petter Thunes, adm. dir., Rambøll Norge
 • Liv B. Ulriksen, konsernsjef, Sparebank1 Nord-Norge
 • Heidi Ose, daglig leder, Store Norske Energi
 • Kenneth Sandmo, avdelingsleder næringspolitikk, LO
Kontaktperson
Torjus Kleiven Kandal, leder, politikk og medlem, Skift – Næringslivets klimaledere, 45888894
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1953