til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvem skal utføre hvilke helsetjenester?

Arrangør
Virke Ideell og frivillighet
Dag
Torsdag 17/8 2023 09:15 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Sløydsalen
Stedsbeskrivelse:
1. etasje
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Kunnskapsinnhentinger viser at det blir færre hender til å utføre morgendagens helse- og omsorgstjenester. Mangel på personell kombinert med at etterspørselen etter tjenester øker og eldrepopulasjonen vokser vil tvinge frem behov for nye prioriteringer. 

Interessemotsetningen mellom hvem som bør gjøre hva i tjenestene handler gjerne om riktig bruk av kompetanse opp mot flere ressurser og bruk av tid. Hvordan skal vi sikre en god prioritering mellom livsviktige helsetjenester og de som er mindre nødvendige?  

Er svaret på disse utfordringene bruk av mer avansert teknologi? Eller bør personellgrupper dele mer på oppgavene og la andre aktører ta en større andel. Kan f.eks. apotekene avlaste helsetjenesten ved å utføre flere oppgaver? Hvem skal utføre hvilke helsetjenester? En debatt om prioritering av ressursene i helsetjenesten. 

 

Medvirkende
  • Per Gunnar Dahl, Bransjeleder spesialisthelsetjeneste, Virke Ideell og frivillighet
  • Hans Torvald Haugo, Generalsekretær og fagsjef, Norsk Optikerforbund
  • Hanne Andresen, Fagdirektør, Apotekerforeningen
  • Kari Jussie Lønning, Daglig leder og lege, Modum Bad
  • Aslak Versto Storsletten, Rådgiver, Civita
  • Ragne Quinteros, Fylkesleder, Norsk sykepleierforbund
Kontaktperson
Per Gunnar Dahl, Bransjeleder spesialisthelsetjeneste, Virke Ideell og frivillighet, 94167016, per.dahl@virke.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1440