til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Klimaulikhet i Norge - bør noen kutte mer enn andre?

Arrangør
Framtiden i våre hender
Dag
Tirsdag 15/8 2023 16:00 - 16:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Ulikhet
Språk
Norsk
Sted
Den Lille Andunge
 


Om arrangementet

Klimakrisen skyldes i stor grad overforbruk blant rike land og husholdninger. Størsteparten av utslippsveksten de siste 30 årene har gått til økt forbruk blant oss som har mye fra før, heller enn til å bedre livskvaliteten for verdens fattige som trenger det mest. Også innad i rike Norge er det betydelige forskjeller i hvor mye klimagasser vi slipper ut, og høyinntektshusholdninger har gjerne en mer utslippsintensiv livsstil.

Vår nye rapport om klimaulikhet anslår at de 10 prosent husholdningene i Norge med høyest inntekt sto for et gjennomsnittlig klimafotavtrykk på ca. 54 tonn CO2 ekvivalenter i 2019. Dette er mer enn tre ganger høyere enn gjennomsnittet for de 50 prosent husholdningene med lavest inntekt. Derfor spør vi: bør politikerne i større grad målrette innsatsen mot å få ned forbruket til de som tjener best og slipper ut mest? 

 

Program:

- Innledning v/ Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender

- Videointervju med Kjartan Steen-Olsen (Asplan Viak) om forskningen på feltet og metodene bak tallene

- Paneldiskusjon mellom Margit Martinsen (MDG), Trine Østereng (Agenda), Oda Oline Omdal (Civita) og Gisle Solbu (forskningsprosjektet COJUST).

Kontaktperson
Solveig Skaugvoll Foss, Politisk rådgiver, Framtiden i våre hender, 41221466
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
535