til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Erfaringskonsulenter og samskaping: Veien mot bedre tjenester

Arrangør
Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder, Vestre Viken HF
Dag
Torsdag 17/8 2023 12:00 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Lille Torungen
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

I Helsepersonellkommisjonens rapport NOU 2023: 4 - Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, blir det blant annet fokusert på erfaringskonsulentenes rolle og funksjon.

Samtidig som kommisjonen sier at helsetjenesten bør utvikle erfaringskonsulentrollen videre og satse på erfaringskonsulenter som yrkesgruppe, benytter kommisjonen enkelte formuleringer som bidrar til å svekke anerkjennelsen av yrkesrollen til erfaringskonsulenter.

Det er behov å videreutvikle rollen og styrke forståelsen av yrkesrollen som erfaringskonsulenter sammen med myndighetene, fagforeningene, helse- og omsorgstjenestene og bruker- og kompetansemiljøer.

Det er behov for mer kunnskap og klarhet i hvilke roller erfaringskonsulenter skal ha i helse- og omsorgstjenestene, og hvilke forventninger som stilles.

 

Vi ønsker en konstruktiv debatt rundt spørsmålene:

  • Hvordan kan vi best definere og tydeliggjøre rollen til erfaringskonsulenter i helse- og omsorgstjenestene? Hvilke ansvarsområder og oppgaver bør de ha?

 

  • Hvilken verdi og betydning har erfaringskonsulenter i å fremme brukermedvirkning og forbedre kvaliteten på helsetjenestene? Hvordan kan vi optimalisere deres bidrag?

 

  • Hvordan kan vi sikre at erfaringskonsulenter får tilstrekkelig anerkjennelse og støtte fra myndigheter, fagforeninger og helse- og omsorgstjenester? Hvilke tiltak bør iverksettes for å styrke deres yrkesrolle?

Medvirkende
  • Aslak Bonde, møteleder
  • Anne-Lise Kristensen, avdelingssjef, Vestre Viken HF
  • Jan Frich, sykehusdirektør, Diakonhjemmet
  • Lisbeth Sommervoll, sykehusdirektør, Vestre Viken HF
  • Kristina Bakke Åkerblom, forsker/psykolog, Høgskulen på Vestlandet
  • Kim Fangen, erfaringskonsulent, Sørlandet Sykehus HF/UiA
  • Susanne Hernes, fagdirektør, SSHF
Kontaktperson
Kim Fangen, Erfaringskonsulent/Prosjektleder, Sørlandet sykehus HF, 94145849, kim.fangen@sshf.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1247