til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Spiller teknologi en rolle i tilbakeslaget for likestiling?

Arrangør
Plan International Norge, Telenor
Dag
Onsdag 16/8 2023 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Digitalisering , Likestilling
Språk
Norsk
Sted
Spisestedet Vitenbiten
Antall plasser i lokalet
122
 


Om arrangementet

«The world’s Silicon Valleys must not become the Death Valleys for women’s rights», sa FNs generalsekretær António Guterres, under FNs Kvinnekommisjon i mars 2023.

Teknologiutvikling skjer lynraskt og endrer samfunn underveis. Samtidig øker ulikhetene globalt. Hvordan henger disse utviklingene sammen? Hva skal til for å gjøre teknologi til en pådriver for likestilling i digitaliserte økonomier og samfunn?
Etter år med kriser og tilbakeslag for likestilling er det avgjørende å øke investeringene i jenter og kvinners likestilte deltakelse i digitaliserte økonomier og samfunn.

Jenter og kvinner over hele verden har mindre sannsynlighet for å få tilgang til internett og digitalt utstyr. Særlig i lav- og mellominntektsland er det fremdeles mindre sannsynlig for kvinner enn menn å ha tilgang til mobiltelefoner, samt å bruke mobilbetaling og andre viktige mobiltjenester i hverdagen. De får også mindre praktisk erfaring med å bygge digital kompetanse og ferdigheter, som igjen forsterker eksisterende ulikheter i utdannings- og yrkesvalg. Vi ser også stadig nye eksempler på kjønnsblind kunstig intelligens, der vi med diskriminerende data og algoritmer reproduserer stereotyper og fordommer.

Dilemmaene er mange, og sammen med et bredt panel fra ulike sektorer skal vi avdekke hvordan teknologi kan styrke likestillingen fremfor å motarbeide den.

 

Medvirkende
  • Erik Feiring, underdirektør, Avdeling for partnerskap og omfordeling, Norad
  • Øystein Langerak, Director of Communications, Media and Technology Norway, Accenture
  • Dhani Singh, Ungdommens rettighetsorgan (URO), Plan International Norge
  • Marcus Adaktusson, SVP Public Affairs & Sustainability, Telenor
  • Malin Rygg, avdelingsdirektør, Tilsynet for universell utforming av ikt, Digitaliseringsdirektoratet
  • Kari Helene Partapuoli, generalsekretær, Plan International Norge (moderator)
Kontaktperson
Anders Sætra, Head of Communications, Plan International Norge, +47 48048458, Anders.Saetra@plan-norge.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
887