til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Nye legemidler: Hvordan gjør vi de vanskelige prioriteringene?

Arrangør
Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Nord RHF
Dag
Tirsdag 15/8 2023 08:30 - 10:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

Det kommer stadig nye og gode – og for mange livsviktige – legemidler på markedet. Samtidig er det en grense for hvor mye penger vi kan bruke i den offentlige helsetjenesten i Norge. Da må det tøffe og vanskelige prioriteringer til. Dilemmaene er mange. Hvorfor kan ikke alltid alle pasienter få de nyeste legemidlene på norske sykehus?

Nye metoder er et prioriteringssystem for hvilke nye legemidler og metoder norske sykehus kan bruke. Velferdsstaten og det norske helsevesenet er bygget på rettferdig og likeverdig tilgang for alle. Tre prioriteringskriterier er satt; nytte/effekt, ressursbruk/pris og alvorlighet av sykdommen. Beslutningsforum utfører denne prioriteringen basert på Stortingets føringer. Men hva vil det egentlig si?

Hver enkelt pasienthistorie er hjerteskjærende. Samtidig står hensynet til alle pasientgrupper sentralt. For når vi innfører en ny medisin for noen, må vi velge bort noe for andre - og kanskje si nei til noen, som også er alvorlig syke. Hvordan gjør vi de vanskelige prioriteringene?

Velkommen til halvannen time med samtale og opplysning, innsikt og kunnskap! Målet for denne seansen er at du lærer litt, kan stille noen spørsmål og ser prioritering av nye legemidler fra ulike innfallsvinkler. Her blir det ikke noe klassisk spisset debatt, men heller kunnskap og dialog. Du får høre fra dem som tar de vanskelige beslutningene, dem som blir rammet av det - pasientene, legene som møter pasientene, legemiddelindustrien og dem som utarbeider faktagrunnlaget for beslutningene.

I samtalen deltar Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst og leder av Beslutningsforum (fra august 2023), FFO ved generalsekretær Lilly Ann Elvestad, administrerende direktør i LMI, Leif Rune Skymoen, Einar Andreassen, områdedirektør for helseøkonomi og analyse i Statens legemiddelverk, Åslaug Helland, spesialist i onkologi, forskningsleder ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus, professor ved Universitetet i Oslo og leder av NorTrials-senter for kreftsykdommer og Anne-Karin Rime, president i Den norske legeforening.

Kontaktperson
Mirjam Helene Pletanek Klingenberg, Seniorrådgiver, Helse Vest RHF, 95876839
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2452