til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


En nasjonal maritim satsning: Hvordan beskytte norske interesser både under og over vann?

Arrangør
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi)
Dag
Onsdag 16/8 2023 17:00 - 17:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Sikkerhet/forsvar
Språk
Norsk
Sted
Madam Reiersen
Stedsbeskrivelse:
Inne
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Den norske velferden er gjennom tiden bygget på ressurser, industri og næringer fra og langs kysten. Store deler av våre og våre alliertes verdier, interesser og sårbarheter er knyttet til det maritime. Blant Forsvarets viktigste oppgaver er dermed å beskytte, overvåke og kontrollere norsk kystlinje og tilhørende havområder. Det siste året har imidlertid minnet både Norge og våre naboland på at hav og havbunnen er like viktig å verne som fastlandet, og vi har sett hvordan ny norsk teknologi kan spille en avgjørende rolle i så måte. Forsvarskommisjonens rapport 2023 anbefaler en nasjonal maritim satsning de neste ti årene, som kan gi Forsvaret en styrket situasjonsforståelse over og under havoverflaten. Men hvilken kompetanse og teknologi trengs for å tette gapet i den maritime beredskapen?  

Forsvarsindustrien tar debatten: 

  • Hvilken rolle og hvilket ansvar har Norge som kystnasjon, i utviklingen av teknologi og kompetanse til marinen, ovenfor NATO? 
  • Og hvordan kan Forsvaret spille på sivil sektor for å sette fart på den maritime satsningen?

Samtalen ledes av Malene Grieg i Hill+Knowlton Norge.

Medvirkende
  • Are Tomasgard, LO-sekretær, Landsorganisasjonen i Norge
  • Even Aas, EVP Public Affairs, Kongsberg Gruppen
  • Christian Gabrielsen, Administrerende direktør, Blueye Robotics
  • Øystein Matre, Administrerende direktør, Westcon Yards
  • Christian Chramer, Medlem i Forsvarskommisjonen, og direktør for Norges sjømatråd
Kontaktperson
Mari Ulstein, Kommunikasjonssjef, Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), 941 76 515
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
706