til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Internasjonalt samarbeid i nord i krise - hva kan Norge gjøre?

Arrangør
Fridtjof Nansens Institutt i samarbeid med Nordområdepartnerskapet
Dag
Tirsdag 15/8 2023 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Sikkerhet/forsvar , Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Lavvoen
Stedsbeskrivelse:
På Fløyheia - ta gjerne glassheisen opp
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Verdens stormakter ser mot nordområdene. Russland ser nordover både økonomisk og strategisk. NATO og USA engasjerer seg i økende grad mot Nord-Norge og i Barentshavet. Kina ser mot Arktis og investerer i den nordlige sjørute. Krigen i Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Arktis, og forsterket de geopolitiske spenningene.

Hva betyr de geopolitiske spenningene for internasjonalt samarbeid i nord og hvilke konsekvenser får dette for norsk nordområdepoltikk? I mai tok Norge over lederskapet i Arktisk råd, men Russland er fortsatt på sidelinjen. Vil arktisk samarbeid overleve denne krisen?

Ordstyrer: Andreas Østhagen, Fridtjof Nansens Institutt/ Nordområdesenteret


Arrangementet er del av Nordområdepartnerskapet under Arendalsuka, og strømmes ikke. 

Medvirkende
  • Andreas Østhagen, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
  • Anniken Huitfeldt (FRAFALL), Utenriksminister, Arbeiderpartiet
  • Birgitte Hygen, Avdelingsdirektør i Nordområdeseksjonen, Utenriksdepartementet
  • Vidar Helgesen, Direktør, Nobelstiftelsen
  • Jan-Gunnar Winther, Direktør, Senter for Hav og Arktis ved UiT
  • Svein Vigeland Rottem, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
Kontaktperson
Svein Vigeland Rottem, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt, 90021931
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1086