til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan skal Norge bidra til universell helsedekning i utviklingsland?

Arrangør
UNICEF, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp
Dag
Tirsdag 15/8 2023 12:15 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt , Helse
Språk
Norsk
Sted
Fryden
 


Om arrangementet

Universell helsedekning innebærer at alle mottar den helsehjelpen de trenger uten å påføres økonomiske problemer. Sykdom skal ikke føre til fattigdom. Dekningen skal inkludere kvalitetstjenester som håndterer alle essensielle behov.

På et toppmøte i 2019 ble verdens ledere enige om en ambisiøs politisk erklæring for å få fart på arbeidet med å sikre universell helsedekning innen 2030. Når vi møtes i Arendal er det kun noen uker til det neste toppmøtet, og pilene peker i feil retning.

Andelen folk som har for høye personlige utgifter til helse øker, og for mange bidrar dette til økt fattigdom. Forskjellene mellom land og innad i land er enorme. Covid-19 pandemien presset i tillegg helsesystemer til det ytterste, og spesielt i lavinntektsland har dette fått konsekvenser for rutinetjenester, for eksempel barnevaksinering.

Landene må øke egen helsefinansiering, men på kort sikt er dette en umulig oppgave der økonomisk krise, tunge gjeldsbyrder og urettferdige internasjonale skattesystemer spenner beina under gode intensjoner. Det er en rolle for bistand.

Norge har universell helsedekning som en prioritering i bistanden. Samtidig kutter Norge i helse bistanden. Henger dette på greip?

Vi spør:

Hvordan kan vi akselerere arbeidet med universell helsedekning?
Hva må landene bli enige om på toppmøtet i september?
Hvilke løsninger må på plass for at utviklingsland skal klare å allokere mer finansiering til helse selv?
Hvilken rolle har norsk bistand på veien mot universell helsedekning i utviklingsland?

Innledning ved Lisa Sivertsen, avdelingsdirektør for velferd og menneskerettigheter i Norad

Politisk panel: 

Bjørg Sandkjær, statssekretær for Senterpartiet

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Høyre

Marian Hussein, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti

Moderator: Aksel Jakobsen, Kirkens Nødhjelp

Arrangementet avholdes på seilskuta Fryden (Kirkeskipet) som ligger i Pollen. 

Kontaktperson
Vilde Ørnung, Politisk rådgiver, Norwegian Church Aid, 41379980
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
820