til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hva må vi slutte med for å nå våre klima- og naturmål?

Arrangør
Transportøkonomisk institutt
Dag
Torsdag 17/8 2023 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
 


Om arrangementet

Arealbruk til vei, virksomheter og fritidsboliger beslaglegger mye natur og bidrar til økte utslipp. Norge har signert avtaler der vi binder oss til å verne og gjenopprette natur, men likevel planlegges det og bygges ut i stor skala.

Vi spør: Hva må vi slutte med for å innfri våre klima- og naturmål? Hva må vi gjøre mindre av, og hva må vi gjøre annerledes? 

Det bygges og planlegges for ny infrastruktur i stor skala. Hyttekommuner regulerer enorme områder til fritidsboliger. Store statlige virksomheter plasseres på områder utenfor urbane strøk. Alle disse tiltakene krever store areal- og/eller naturinngrep, økt tilrettelegging og bidrar til økt trafikk. Politikerne som vedtar klimamålene, vedtar samtidig store utbygginger. I juni kom nye nedslående tall – på tross av en halv prosent nedgang i utslipp er vi milevis unna å nå målene våre.

På dette arrangementetskal vi snakke om hva vi må slutte med dersom vi skal om snu utviklingen og i større grad planlegge for å nå klimamålene. Vi spanderer lunsj!

Medvirkende
  • Aud Tennøy, Forskningleder, TØI
  • Jone Blikra, Arbeiderpartiet, Stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget
  • Gunnar Ogwyn Lindaas, Avdelingsleder for analyse i Agder fylkeskommune, Agder fylkeskommune
  • Ingunn Løvdal, Miljøverndirektør, Statsforvalteren i Agder
Kontaktperson
Hanne Sparre-Enger, Kommunikasjonsleder, Transportøkonomisk institutt, 41624655, hse@toi.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
817