til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser?

Arrangør
De Regionale Brukerstyrte Sentrene:, Sagatun Brukerstyrt Senter, Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter, ROM-Agder Regionalt Brukerstyrt Senter, Bikuben Regionalt Brukerstyrt Senter, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT
Dag
Onsdag 16/8 2023 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Tyrili Arena Arendal
Stedsbeskrivelse:
På taket av Tyrili Arena
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

Knappe helseressurser i fremtiden vil kreve nye arbeidsmåter også innen psykisk helse og rus. Sentralt i forebyggende arbeid er at bruker i større grad blir deltagende i egen mestring og tilfriskning. Recoverytenkning utfordrer tjenestene på en annen måte, hvor psykiske helse og rusutfordringer blir mer sett i sammenheng med brukerens helhetlige liv.

Det store spørsmålet er: Hvordan kan vi bygge en helsetjeneste som bidrar til økt inkludering, relasjonsbygging, selvbestemmelse, og en meningsfylt hverdag?

Dagens utfordringsbilde viser en økende grad av ensomhet, psykisk uhelse og rusutfordringer – spesielt blant unge. For å møte denne utfordringen kreves det at kommuner, frivillig sektor og lokalsamfunnet i større grad spiller på lag. Men hvordan får vi dette til i praksis?   

De Regionale Brukerstyrte Senterne inviterer til politisk debatt, hvor politikere er invitert til å fortelle hvordan de mener man best kan sikre at mennesker mestrer eget liv. For å belyse tematikken har også folk med pasient- og pårørendestemme blitt invitert med i samtalen.

Ordstyrer: Karianne Kroglund Monstad. 

Paneldeltakere: 

• Hans Inge Myrvold, stortingsrepresentant og medlem av Helse- og omsorgskomiteen, Senterpartiet

• Kårhild Husom Løken, Daglig leder for Sagatun Brukerstyrt Senter

• Mona Breding Lersveen, Styremedlem i ADHD Norge

• Anna Cecilie Jentoft, landstyreleder LPP (Landsforeningen for pårørende innen Psykisk Helse)

Medvirkende
  • Karianne Kroglund Monstad, Konsulent, Rud Pedersen Public Affairs
  • Hans Inge Myrvold, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
  • Kårhild Husom Løken, Daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter
  • Mona Breding Lersveen, Styremedlem, ADHD Norge
  • Anna Cecilie Jentoft, Landstyreleder, LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse)
Kontaktperson
Silje Jørgensen, Informasjonsmedarbeider og prosjektkoordinator, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT, 98266684, silje@kbtkompetanse.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
781