til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


ParkinsonNet – en overførbar samhandlingsmodell for helsetjenester

Arrangør
Norges Parkinsonforbund, Nasjonal koordineringsenhet for ParkinsonNet
Dag
Tirsdag 15/8 2023 17:45 - 18:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Hjerneteltet
Antall plasser i lokalet
75
 


Om arrangementet

ParkinsonNet-modellen tar utgangspunkt i at optimal parkinsonbehandling og oppfølging krever profesjonelle og kompetente helsefagpersoner som ser mennesket med parkinson og pårørende som en samarbeidspartner.

Helsepersonellkommisjonen slår fast at tjenestetilbudet i økende grad må komme nærmere der brukerne bor – mindre spesialisthelsetjeneste – mer kommunehelsetjeneste. Det vil ikke bli flere varme hender – helsepersonell må jobbe smartere. 

Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt at de ser på ParkinsonNet-modellen som en foregangsmodell for oppfølging av kronisk syke. ParkinsonNet gir kommunene mulighet til effektiv, tilpasset tverrfaglig oppfølging i helsetjenesten. Modellen er overførbar til andre diagnosegrupper.

Modellen består av systematisk opplæring av helsefagpersonell, tverrfaglig samarbeid mellom faggruppene, helsetjenesten og kommunene og involvering av brukerne selv.   

Under dette arrangementet får du høre hvordan vi har lykkes med å iverksette ParkinsonNet i Norge. Vi skal diskutere hvordan erfaringene fra ParkinsonNet kan komme til nytte i morgendagens helsetjeneste.

ParkinsonNet samler fagpersoner i et tverrfaglig nettverk med høy kompetanse. Nettverket består i dag av fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere. Nettverket er avgjørende for kompetanseflyt på tvers av profesjoner og mellom de ulike tjenestenivåene

Implementeringen av ParkinsonNet på landsbasis har bidratt til et kompetanseløft i hele Norge, og bedret behandlingstilbudet. 

Konferansier: Ragnhild S. Støkket, Seniorrådgiver helsefag i Norges Parkinsonforbund

Debattleder: Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet

Medvirkende
  • Ellen Rønning-Arnesen, Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeiderpartiet
  • Tone W. Trøen, Stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen, Høyre
  • Henrik Peersen, Generalsekretær, Hjernerådet
  • Karen Rinden Simonsen, Leder nasjonal koordineringsenhet, ParkinsonNet Norge
  • Ragnhild Stenshjemmet Støkket, Seniorrådgiver helsefag, Norges Parkinsonforbund
  • Per Ola Wold-Olsen, Fagveileder fysioterapi, ParknsonNet Norge
  • Jonas Berner Bruun, Fysioterapeut, Fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger kommune
  • Silje Bjerknes, Nevrolog og prosjektleder for ParkinsonNet i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus
  • Britt Inger Skaanes, Generalsekretær, Norges Parkinsonforbund
Kontaktperson
Sverre Nilsen, Kommunikasjonsrådgiver, Norges Parkinsonforbund, 975 74 270, sverre.nilsen@parkinson.no
Twitter:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
438