til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Klimakutt i skipsfarten – helliger målet midlene?

Arrangør
Advokatfirmaet Thommessen, Gard
Dag
Tirsdag 15/8 2023 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Impact Hub Agder Arendal
Stedsbeskrivelse:
Nedre scene
Antall plasser i lokalet
65
 


Om arrangementet

Skal vi nå klimamålene som er satt i Parisavtalen, må også den maritime næringen bidra med betydelige utslippskutt. Men «treffer» klimapolitikken egentlig som den skal? Eller spriker reglene i ulike retninger?

Internasjonalt skjer det store endringer i den maritime klimapolitikken akkurat nå: FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtar sin nye klimastrategi sommeren 2023, der et sentralt spørsmål blir om utslippsmålene må skjerpes for å nå Parisavtalens mål. Samtidig har EU gjennom European Green Deal og Fit for 55-pakken tatt en rekke konkrete grep for å redusere klimagassutslippene fra hele EU-området. For skipsfarten er vedtaket om å inkludere utslipp fra sjøtransport i EUs kvotehandelssystem trolig det viktigste tiltaket. Både sjøtransport innad i EU og til og fra EU vil være kvotepliktig fra 1. januar 2024. I tillegg vil forslaget FuelEU Maritime, når det blir endelig vedtatt, sette gradvis strengere grenser for karbonintensiteten i maritimt drivstoff.

IMO og EU har valgt helt forskjellige strategier for å bidra til dekarbonisering – og begge løsningene er omdiskutert. Helliger målet midlene? Er klimakravene til næringen strenge nok, eller går det for sakte? Og hvordan kan Norge bidra til å få opp omstillingstakten?

Medvirkende
  • Andreas Enger, CEO, Höegh Autoliners
  • Engebret Dahm, CEO, Klaveness Combination Carriers
  • Liv-Elisif Kalland, Fagansvarlig maritimt og hydrogen, Miljøstiftelsen ZERO
  • Bjørnar Andresen, Chief Underwriting Officer, Gard
  • Karoline Flåm, Senior kommunikasjonsrådgiver, Gard
  • Henrik Hagberg, Partner, Advokatfirmaet Thommessen
Kontaktperson
Marthe Kaasa Færø, Markeds- og kommunikasjonsansvarlig, Advokatfirmaet Thommessen, 92443955, mkf@thommessen.no
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1066