til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Norske stiftelsars verdibidrag og samfunnsnytte - slik bidrar dei til å redusere utanforskap

Arrangør
Stiftelsesforeningen, Lotteri- og stiftelsestilsynet
Dag
Torsdag 17/8 2023 08:00 - 10:00
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Annet , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Sparebanken Sør
Stedsbeskrivelse:
Hovedrom, Kirkebakken 2
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

DEL 1: Stiftelsar har ei sentral rolle i å avlaste det offentlege og redusere utanforskap

Stiftelsestilsynet, kl. 08.00-09.00

Visste du at norske stiftelsar står for over 58 milliardar kroner i årleg verdiskaping? Det viser ei ny undersøking som er gjennomført av Oslo Economics på vegne av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Norske stiftelsar bidrar med velferdstenester, utviklar nye velferdstilbod og avlastar det offentlege. 

Stiftelsar har også ei sentral rolle i å redusere utanforskap. Mange stiftelsar har nettopp det som formål. På vårt arrangement møter du Stiftelsen BUA, Fontenehuset og Haraldsplass Diakonale Stiftelse som fortel om korleis dei bidreg til å redusere utanforskap og avlaste offentlege tenestetilbod. Les om korleis Stiftelsen BUA reduserer økonomiske forskjellar og bidrar til betre folkehelse.

I første del av arrangementet presenterer Stiftelsestilsynet funn frå undersøkinga, det blir innlegg frå stiftelsane BUA, Fontenehuset og Haralsplass diakonale stiftelse. Avslutningsvis blir det ein kort panelsamtale om temaet.

Desse medverkar på første del av arrangementet: 
Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet
Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet
Morten Aase, seniorrådgivar i stiftelsen BUA
Anne Hellum, fagansvarleg i Fontenehuset
Jørn Henning Theis, administrerande direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse 

DEL 2: Stiftelsenes samfunnsbidrag til det norske samfunnet - både allmennytte og kapital

Stiftelsesforeningen, kl.. 09.00 – 10.00.

I andre del av arrangementet blir det tre innlegg om stiftelsenes samfunnbidrag til det norske samfunnet.

09.00: Kjersti Løken Stavrum daglig leder i Stiftelsen Tinius 

09.12:  Karianne Bjellås Gilje daglig leder i Bergesenstiftelsen

09.24:  Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen

KL. 09.35 – 10.00: Paneldiskusjon og spørsmål til innleggene fra Stiftelsestilsynet og Stiftelsesforeningen. I panelet deltar Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet sammen med Kjersti Løken Stavrum, Karianne Bjellås Gilje og Bjørn O. Øiulfstad. Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet leder samtalen.

10.00 Avslutning 

Medvirkende
  • Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder, Stiftelsesforeningen
  • Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør, Stiftelsestilsynet
  • Atle Hamar, direktør, Lotteri- og stiftelsestilsynet
  • Kjersti Løken Stavrum, daglig leder, Stiftelsen Tinius
  • Karianne Bjellås Gilje, daglig leder, Bergesenstiftelsen
  • Morten Aase, seniorrådgiver, Stiftelsen BUA
  • Anne Hellum, fagansvarlig, Fontenehuset
  • Jørn Henning Theis, administrerende direktør, Haraldsplass Diakonale Stiftelse
Kontaktperson
Bjørn O Øiulfstad, daglig leder, Stiftelsesforeningen, 94781560
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1369