til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Grønne verdikjeder i et urolig marked; hvordan kan privat og offentlig kapital bidra til vekst?

Arrangør
Nysnø Klimainvesteringer, Eksfin
Dag
Tirsdag 15/8 2023 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Energi , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Rygerelektra
 


Om arrangementet

Det siste året har vært preget av store endringer i våre omgivelser: Et år med krig i Europa med påfølgende energikrise og rekordhøye strømpriser. Økende inflasjon og renter, og samlet sett et mer krevende makrobilde, samt økt usikkerhet i finansielle marker etter konkursene i banker med stor eksponering mot tidlig fase selskaper. Og ikke minst – de nye amerikanske rammebetingelsene for utvikling av nye grønn industri (IRA) som har stor påvirkning på det globale konkurransebildet. Hvordan påvirker dette Norges evne og mulighet til å bygge nye fremtidsrettede grønne verdikjeder?

Hvordan skal vi evne å møte etterspørselen fra vårt viktigste eksportmarked, Europa, som trenger både mer norsk kraft og viktige innsatsfaktorer til en europeisk solverdikjede?

Norge er helt avhengig av risikokapital og risikoavlastning hvis vi skal lykkes, og vi diskuterer hvordan statlig og privatkapital kan spille sammen for å akselerere utviklingen.

Medvirkende
  • Siri Kalvig, Administrerende Direktør, Nysnø Klimainvesteringer
  • Tone Lunde Bakker, Administrerende Direktør, Eksfin
  • Lars Christian Bacher, CEO, Morrow Batteries
  • John Andersen, Chair of the Board, Norsun
  • Ragnhild Katteland, Administrerende Direktør, Nexans Norge
  • Ulf Sverdrup, Direktør, NUPI
  • Jon Vatnaland, Senior Partner, Hitec Vision
Kontaktperson
Ingvild Meland, COO, Nysnø Klimainvesteringer, 90641532
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1619