til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Bærekraftig distriktspolitikk – flukt eller fakta?

Arrangør
NIBR OsloMet, Høgskolen i Innlandet
Dag
Mandag 14/8 2023 17:00 - 18:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Klangkammeret
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Pandemiflukten fra byene ga Distrikts-Norge en stor dose optimisme. Kunne befolkningsutviklinga snu?

Demografi- og generalistkommuneutvalgene doserte pessimisme. En må greie seg med færre folk og ressurser i åra framover.

Hvordan kan distriktskommunene møte framtida med realisme?

Velkommen til seminar om bærekraftig distriktspolitikk!

 

Program:

Kl 17.00 Kort velkomsthilsen

Berit Nordahl, forskningssjef By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Kl 17.05 Realistisk planlegging: Kan vi ha utvikling uten å ha befolkningsvekst? Kommuneplanlegging i distrikts-Norge: Vegrer kommunene seg for virkeligheten?

Nora Warhuus Samuelsen, Østlandsforskning HINN

Kl 17.15 Bærekraftig befolkningsutvikling i distriktene - hva er sammenhengen mellom demografisk utvikling og bærekraft, globalt og lokalt? Hva forskningen sier om sammenhengen mellom befolkningsvekst og miljøproblemer, og hvordan det hele blir ekstra komplisert på lokalt nivå.

Marianne Tønnessen, NIBR OsloMet

Kl 17.30 Bærekraftig utkantsamfunn. Vil ikke folk bo i distriktene?

Spør vi folk som bor i distriktene, treffer vi i det typiske tilfellet innbyggere som trives, og uttaler seg som gode ambassadører for bostedet de har valgt.

Hva om vi heller spør de som taler med sitt fravær? Hvorfor er søkerlistene til ledige jobber og studieplasser så korte, og hva gjør det med den store utfordringen det er å skaffe folk til å løse oppgavene som er der, og de som venter, ikke minst utfordringene eldrebølgen skaper?

Kristian Aasbrenn, HINN

Kl 17.40 Byenes distriktsrolle, redningsplanke eller parasitt? Sammenhengstenkningen (bærekraft) i kommunal og regional planlegging krever mer regionalt samarbeid. Kan småbyregionene ta en sterkere regional rolle i distriktene?  

Heidi Bergsli, NIBR OsloMet

Kl 17.50 Panelsamtale: Skal plan- og utviklingsarbeid i distriktene baseres på flukt eller fakta?

Ledes av Aksel Hagen, HiNN

Deltagere: 

Gro Herheim, kommunedirektør Larvik kommune, medlem Generelistkommuneutvalget

Ulla Higdem, Høgskolen Innlandet

Hildegunn Northug, Distriktssenteret

Arne Thomassen, Fylkesordfører Agder

Elisabeth Mikalsen, ordfører på Røst

Irene Halvorsen, ansvarlig redaktør i Nationen

Kl 18.25 Takk for i dag

Geir Heierstad, instituttdirektør NIBR

Medvirkende
 • Berit Nordahl, forskningssjef, NIBR
 • Nora Warhuus Samuelsen, forsker, Østlandsforskning HINN
 • Marianne Tønnessen, forsker, NIBR
 • Kristian Aasbrenn, forsker, HINN
 • Heidi Bergsli, forsker, NIBR
 • Gro Herheim, kommunedirektør og medlem Generelistkommuneutvalget, Larvik kommune
 • Ulla Higdem, professor, Høgskolen Innlandet
 • Hildegunn Nortug, rådgiver, Distriktssenteret
 • Arne Thomassen, fylkesordfører, Agder
 • Irene Halvorsen, ansvarlig redaktør, Nationen
 • Elisabeth Mikalsen, ordfører, Røst
 • Geir Heierstad, instituttdirektør, NIBR OsloMet
Kontaktperson
Heidi Bergsli, forsker, NIBR OsloMet, +47 41229225, heidibe@oslomet.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1457