til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan kan vi inkludere minoriteter i arbeidet for bedre seksuell helse?

Arrangør
Nasjonalt SRHR-nettverk, OsloMet, Regionalt senter for kjønnsinkongruens i Midt-Norge, Unge funksjonshemmede, Sex og Politikk, Kirkens Bymisjon Aksept, Sex og samfunn, Norsk forening for klinisk sexologi
Dag
Onsdag 16/8 2023 11:15 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Antall plasser i lokalet
48
 


Om arrangementet

Nasjonalt SRHR*-nettverk mener at alle mennesker har rett til et likeverdig offentlig tilbud. Grupper må ikke bli usynliggjort og stigmatisert, og vi må styrke deres rettssikkerhet. Et interseksjonelt perspektiv er viktig for å ivareta alle minoriteter, øke mangfold og jobbe forebyggende. Det er behov for forskning for å identifisere og lære mer om målgruppene, og det må jobbes tverrsektorielt for å nå målgruppene.

Med vårt arrangement på Arendalsuka ønsker vi å sette fokus på tilbud og rettigheter for utsatte grupper. Vi stiller spørsmålet: 

Hvordan kan vi inkludere minoriteter i arbeidet for bedre seksuell helse?

 

Nasjonalt SRHR-nettverk, og flere med oss, etterlyser tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling, og vi ønsker å utfordre politikere til å diskutere hvordan dette kan løses i praksis.

Blant annet ønsker vi å finne svar på::

 • Hvordan skal minoritetsperspektivet sikres i helsefaglige utdanningsløp? 
 • Hvordan burde seksualitetsundervisning organiseres for å bidra til at også minoriteter får god og relevant informasjon om seksualitet? 
 • Hvordan kan tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeid fremme seksuell helse blant minoriteter?

Vi har fått med oss en Stortingspolitiker, Sametingspresidenten, en ungdomspolitiker og en lokalpolitiker og ser frem til en spennende debatt!

Med:

 • Even Amandus Røed, Arbeiderpartiet
 • Silje Karine Muotka, Sametingspresident 
 • Anne Martine Brox-Antonsen, Senterungdommen
 • Haagen Severin Nilson Poppe, Arendal Høyre

 

* SRHR står for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

 

Om Nasjonalt SRHR-nettverk
Nasjonalt SRHR-nettverk ble etablert 8. desember 2016. Målet med nettverket er å samle aktører som jobber innenfor feltet, for å sikre samarbeid mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi eller lignende.

Nettverkets mandat er tilgjengelig på www.srhr.no.

Medvirkende
 • Even Amandus Røed, Stortingspolitiker, Arbeiderpartiet
 • Silje Karine Muotka, President, Sametinget
 • Anne Martine Brox-Antonsen, Senterungdommen
 • Haagen Severin Nilson Poppe, Arendal Høyre
Kontaktperson
Anneli Rønes, Koordinator, Nasjonalt SRHR-nettverk, 92084027, anneli@sexogsamfunn.no
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
554