til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Ha rett, få rett. Oppfølging av forslag om ny rettshjelpslov

Arrangør
Advokatforeningen, Jussbuss, Kirkens bymisjon - Gatejuristen, JURK - Juridisk rådgivning for kvinner
Dag
Onsdag 16/8 2023 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Annet
Språk
Norsk
Sted
Advokatfirma Hald & Co
Stedsbeskrivelse:
Takterrassen
Antall plasser i lokalet
40
 


Om arrangementet

I juni i år kom regjeringens første deloppfølging av Rettshjelputvalgets NOU 2020: 5 Likhet for loven. Regjeringen foreslår en ny økonomisk modell for den behovsprøvde rettshjelpen som vil innebære at langt flere vil omfattes av rettshjelpsordningen enn det som er tilfellet i dag. Videre foreslår regjeringen at den øvre grensen for rettshjelp justeres årlig i tråd med folketrygdens grunnbeløp, slik at ordningen ikke svekkes over tid. 

Advokatforeningen, Jussbuss, JURK og Kirkens bymisjon - Gatejuristen inviterer til paneldebatt om regjeringens forslag og fremtidens rettshjelpsordning på Arendalsuka. Hvordan følger regjeringen opp rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020: 5 Likhet for loven? Hvordan bør den nye rettshjelpsloven se ut, og hvordan kan vi best mulig sikre reell likhet for loven?

I panelet sitter:

  • Andreas Sjalg Unneland (SV)
  • Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)
  • Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen 
  • Anders Løvlie, professor ved institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, UiO
  • Georg Schjerven Hansen, leder av kontoret for fri rettshjelp i Oslo


Ordstyrer for panelsamtalen:

  • Tonje Lilaas Larsen, advokat i Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co

Kontaktperson
Petrine Iversen, Daglig leder, JURK - Juridisk rådgivning for kvinner, 94890040
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
866