til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Nasjonal lansering: Oppdrag Mjøsa

Arrangør
Gjøvikregionen Utvikling, NTNU, Innlandet fylkeskommune
Dag
Torsdag 17/8 2023 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Forskning
Språk
Norsk
Sted
Impact Hub Agder Arendal
Stedsbeskrivelse:
Nede
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Fra regionalt initiativ til nasjonalt program?

Oppdrag Mjøsa er et forskningsprogram med mål om å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av Mjøsas ressurser og økosystemtjenester og samtidig opprettholde økosystemets struktur, virkemåte, produktivitet, samfunnskritisk infrastruktur og naturmangfold.

Oppdrag Mjøsa skal derfor være et verktøy for både å tilrettelegge for verdiskaping, vannkvalitet og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i Mjøsa. 

En klar målsetting er å være en pilot for en større nasjonal innsats for en bedre kunnskapsstyrt forvaltning av ferskvannsressurser, både i Norge og globalt. 
 

Program:

- Kort innledning ved moderator, Siri Granum Carson, direktør, NTNU Havrom

- Velkommen v/ fylkesordfører i Innlandet, Aud Hove (Sp)

- Presentasjon av oppdrag Mjøsa v/Gro Kvanli Dæhlin, viserektor ved NTNU Gjøvik og Tor Grande, prorektor for forskning NTNU

- Samtale, Marianne Olsen, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Terje Thorsnes Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Politisk panelsamtale med:

Kjersti Bjørnstad, statssekretær Klima- og miljødepartementet (Sp)

Rune Støstad, stortingsrepresentant (Ap)

Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant (H)

- Avsluttende innlegg fra ordførerne i Hamar og Gjøvik, Einar Busterud (BL) og Torvild Sveen (Sp)

 

Medvirkende
 • Aud Hove, fylkesordfører, Innlandet fylkeskommune
 • Gro Kvanli Dæhlin, viserektor, NTNU
 • Tor Grande, prorektor for forskning, NTNU
 • Siri Granum Carson, direktør, NTNU Havrom
 • Kjersti Bjørnstad, statssekretær, Klima- og miljødepartementet
 • Rune Støstad, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant, Høyre
 • Marianne Olsen, forskningsdirektør, NIVA
 • Terje Thorsnes, forsker, NGU
 • Einar Busterud, ordfører, Hamar
 • Torvild Sveen, ordfører, Gjøvik
Kontaktperson
Anne-Marte Kolbjørnshus, Utviklingsleder, Gjøvikregionen Utvikling, +4741469897, anne-marte@gjovikregionen.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1692