til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kan NTP bli en plan for å nå klimamål og bidra til økt konkurranseevne for næringslivet?

Arrangør
Osloregionen interkommunalt politisk råd
Dag
Onsdag 16/8 2023 12:00 - 13:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Samferdsel og mobilitet , Infrastruktur
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Smalsund
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Arbeidet med NTP 2025-2036 er i full gang, der premissene er endret, sammenlignet med tidligere. Neste NTP må være realistisk og oppdatert. 

Vi stiller følgende spørsmål:

 • Hvordan kan NTP bli en plan for å nå klimamål og som bidrar til økt konkurranseevne for næringslivet?
 • Hvordan bør NTP innrettes for å møte mobilitetsutfordringer i byområdene?

Bakgrunn for arrangementet er arbeidet med NTP 2025-2036, endrete premisser og utredninger fra transportvirksomhetene som viser at det må sterkere virkemidler til for å nå klimamål. I 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn. Det betyr at det er syv valgperioder til 2050. Hva skal gjøres på hvilken vakt? Samtidig har Norge store ambisjoner om økt eksport og grønt industriløft. Dette forutsetter god standard og god framkommelighet på samferdselsinfrastruktur for næringstransporten.

Formål med arrangementet er å sette søkelys på hva som bør være prioriteringer for neste NTP for å nå ulike mål på transportområdet.

Vi inviterer til seminar med innledninger fra ulike fagmiljø/organisasjoner og politisk debatt/samtaler.

Medvirkende
 • Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister (AP)
 • Trond Helleland, 2. nestleder Stortingets transport- og kommunikasjonskomite (H), Stortinget
 • Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder (AP), Viken fylkeskommune
 • Einar Wilhelmsen, byråd for finans (MDG), Oslo kommune
 • Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling (V), Bergen kommune
 • Saxe Frøshaug, ordfører (SP), Indre Østfold kommune
 • Bjørne Grimsrud, adm.dir, TØI
 • Vegard Einan, regiondirektør, NHO Viken Oslo
 • Bjørn Kjærand Haugland, adm.dir, Skift Norge
 • Eva Næss Karlsen, konstituert direktør, Osloregionen IPR
 • Kari Bernardini, moderator/rådgiver, Norsk Arbeidsmandsforbund
Kontaktperson
Eva Næss Karlsen, konstituert direktør, Osloregionen interkommunalt politisk råd, 90063086
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1478