til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Nato etter Vilnius-toppmøtet

Arrangør
Den norske Atlanterhavskomité, Folk og Forsvar
Dag
Tirsdag 15/8 2023 09:00 - 11:00
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Sikkerhet/forsvar , Samfunnssikkerhet og beredskap
Språk
Norsk
Sted
Arendals Sjømandsforening
Stedsbeskrivelse:
2. etasje
Antall plasser i lokalet
70-80
 


Om arrangementet

Drøyt en måned etter Natos toppmøte i Vilnius 11.-12. juli vil vi ta for oss hvilke viktige beslutninger alliansen har kunnet enes om og hvilke utfordringer Nato står overfor i tiden fremover. Det jobbes iherdig for at Sverige skal bli nytt Nato-medlem allerede før møtet i Vilnius, hvor særlig krigen i Ukraina og de geopolitiske utfordringene som ikke lenger kun er regionale, men også globale, vil være hovedtemaer. Russlands krig i Ukraina har tydeliggjort at vår nabo i øst er en direkte trussel, særlig for alliansens europeiske medlemmer. Samtidig representerer Kina, med sine ambisjoner og aggressive politikk i samme tidsrom, en utfordring for alliansen som helhet.

Vil beslutningene under Vilnius-toppmøte prege Nato-samarbeidet fremover? Med oss har vi:

  • Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Altanterhavskomité, moderator
  • Stian Jenssen, stabssjef ved Private Office of the NATO Secretary General
  • Viseadmiral Louise Dedichen, sjef for Militærmisjonen i Brussel
  • Generalløytnant (P) Rune Jakobsen, tidligere sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og sjef Hæren
  • Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk ved UiO og professor II ved FHS/Stabsskolen
  • Karsten Friis, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Kontaktperson
Den norske Atlanterhavskomité, Den norske Atlanterhavskomité, 22403600
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1026