til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Toppmøtet om forskning: Norge i omstilling – hvilken forskningspolitikk trenger vi nå?

Arrangør
SINTEF, NTNU
Dag
Onsdag 16/8 2023 17:00 - 18:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Forskning , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Stedsbeskrivelse:
Restauranten
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Det er i år sjette gang NTNU og SINTEF arrangerer et toppmøte om forskning under Arendalsuka.

Vårt mål er å sette fokus på den betydning forskning og teknologiutvikling spiller og vil spille i omstillingen av Norge – og hvordan vi i fellesskap kan løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor. I år ønsker vi å se nærmere på hvordan næringslivets FoU-innsats har utviklet seg og om vi i tilstrekkelig grad makter å utnytte det norske FoU-systemet i bedriftenes omstillingsarbeid.

En ramme for møtet er regjeringens pågående arbeid med en strategi for å heve næringslivets FoU-innsats til 2 % av BNP, og regjeringens varslede stortingsmelding om det norske forskningssystemet. Har vi noen utfordringer? Hva lykkes vi med? Hva blir viktig å se nærmere på?

Et politisk mål om at norske bedrifter skal øke sin FoU-innsats hviler på en tro på at FoU er avgjørende for at vi skal lykkes med nødvendig grønn og digitale omstilling. NTNU og SINTEF har invitert den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet og næringslivsledere til å diskutere om norske bedrifter deler dette perspektivet, og hvordan politikk og virkemidler bør innrettes fremover for å styrke norske bedrifters omstillingsevne. Bør man i dette arbeidet ha et særlig blikk på næringslivets samarbeid med forskningsmiljøer og hvordan bør politikk og virkemidler innrettes dersom dette samarbeidet skal styrkes?

Medvirkende
  • Oddmund Løkensgård Hoel, Statssekretær, Kunnskapsdepartementet
  • Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef, SINTEF
  • Anne Borg, Rektor, NTNU
  • Remi Eriksen, President & CEO, DNV
  • Tore Ulstein, Styreleder, Ulstein Group
  • Karl Johnny Hersvik, CEO, Aker BP
  • Mari Sundli Tveit, Administrerende direktør, Norges Forskningsråd
  • Rolf Røtnes, Fagdirektør, Samfunnsøkonomisk analyse
  • Mala Wang-Naveen, Kommunikasjonssjef SINTEF Digital, SINTEF
Kontaktperson
Kjerstin Spjøtvoll, Leder for forskningspolitikk, SINTEF, 92213106
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2119