til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Familiefattigdom i Norden - felles utfordring og felles løsninger?

Arrangør
Redd Barna, Nordisk ministerråd
Dag
Onsdag 16/8 2023 13:00 - 13:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Ulikhet
Språk
Norsk
Sted
Nordens telt
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Redd Barna, i samarbeid med Nordisk ministerråd, inviterer til politisk samtale om hva som må gjøres for å sikre en fortsatt sterk velferdsstat og lykkes med å bekjempe familiefattigdom i Norden. Vi ønsker gjennom debatten å løfte løsninger og god praksis for å bekjempe familiefattigdom i Norden. Hva må gjøres for å nå bærekraftsmål nr 1 om å redusere familiefattigdom?

Gjennom FNs bærekrafts mål nr. 1, har myndigheten i alle de nordiske landene, forpliktet seg til å minst halvere andelen barn som lever i fattigdom, innen 2030.  Men siden bærekraftsmålene ble signert i 2015, har fattigdom blant barn økt i hele Norden. Skal myndighetene nå målet  innen 2030, begynner det å haste.

Norden har hatt lave fattigdomsrater sammenlignet med andre land i Europa. En sterk velferdsstat med omfordelingsmekanismer som velferdstjenester, offentlige overføringer, og familie og arbeidspolitikk, har bidratt med å holde ratene nede, men de siste tiårene har andelen barn i lavinntektsfamilier økt i alle landene.

Barn forteller at det å være fattig er flaut og skamfullt. De bekymrer seg mer enn andre barn og har mindre håp for framtiden. Forskning viser at en oppvekst i en fattig familie har store konsekvenser for barns mulighet til å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold og god helse, et godt sted å bo og være med på fritidsaktiviteter. Og det gjør det vanskelig for foreldre å være gode omsorgspersoner for barna sine. Fattigdom har store konsekvenser for barn i hele Norden, og Redd Barna Sverige, Danmark, Island og Norge har derfor kommet med et felles notat som utfordrer myndighetene på hva som må gjøres for å sikre at alle barn får oppfylt sine rettigheter til en tilfredsstillende oppvekst.  

Program: 

  • Innledning og om notat: Birgitte Lange, Generalsekretær i Redd Barna
  • Fattigdom i Norden og SDG: Catharina Bu (Generalsekretær i FN Sambandet) og Joachim Reigstad (NRK korrespondent Norden og de Baltiske landene).
  • Samtale: Velferdsstaten i Norge og Norden: Kjersti Toppe, SP og Barne- og familieminister; Tobias Drevland Lund. Rødt og kommunal- og forvaltningskomiteen; Kathy Lie, SV og familie- og kulturkomiteen; og Mona Nilsen. AP og finanskomiteen.

Arrangementet vil ledes av Amund Røhr Heggelund, politisk rådgiver i Redd Barna

 

Kontaktperson
Stina Eiet Hamberg, Redd Barna, 99550054
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
921