til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Fremtiden for digital helse; testet og godkjent i Norge

Arrangør
Healthcatalyst
Dag
Onsdag 16/8 2023 13:30 - 14:30
Arrangementstype
Annet
Tema
Helse
Språk
English
Sted
Rygerelektra
 


Om arrangementet

Det er et samlet helseklynge Norge (Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster) + DNV som står bak arrangementet.

Digitale løsninger gir store muligheter til å forbedre hvordan vi leverer helsetjenester og behandler pasienter, og nyskapninger åpner nye muligheter for norsk næringsliv hjemme og i utlandet. Dessverre er det slik at selv med 350 000 digitale apper tilgjengelig og 5 millioner daglige nedlastinger på globalt nivå, er det få helsesystemer som klarer å ta disse effektivt i bruk i dag. Manglende tillit til umoden teknologi i et uoversiktlig marked er blant barrierene, hvor test- og godkjenningsordninger er en måte å løse disse utfordringene på.

I dette arrangementet vil vi vise eksempler på hva andre land i Europa har gjort for å kunne ta nye digitale løsninger i bruk på en effektiv måte. Etterpå vil vi diskutere hvordan Norge kan etablere seg som en ledende nasjon for utvikling og trygg innføring av digitale helseløsninger.

The Future of Digital Health in Norway: Leading the Way

Digital solutions offer significant potential to enhance healthcare delivery and innovation for Norwegian businesses. Despite a multitude of available apps, global downloads, and opportunities, many healthcare systems struggle with effective utilization due to trust issues and market complexity. This event highlights successful European cases, aiming to inspire Norway to become a pioneer in secure and impactful digital healthcare solutions.

Agenda:

13:30 - Introduction and Moderation Presented by Stephen McAdam from DNV

13:35 - Norges strategi for implementering av digitale helse teknologier Presented by Lucie Aunan, Divisjonsdirektør at Direktoratet for eHelse (Presentation in Norwegian)

13:40 - The Importance of Certification for Norwegian Municipalities Presented by Terje Wistner, Director ehealth at KS

13:45 - Sleepio: Experience from the UK and Other Countries (Video)

13:48 - A European Perspective: What's Working and What's Not Presented by Liz Ashall Payne, CEO and Founder of Orcha

14:00 - Challenges of Implementing Digital Solutions in Norway Presented by Solvor Øverlien Magi, CEO of Lifeness

14:07 - Round Table Discussion Participants: KS, Lifeness, Orcha, CEO of Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen representing Norwegian Health clusters

14:25 - Summarizing Comments Presented by Stephen McAdam

14:30 - Closing Remarks

 

Kontaktperson
Eirik Waula, Healthcatalyst, 92249545
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
3276