til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Er vi klare for den neste pandemien?

Arrangør
Pfizer
Dag
Torsdag 17/8 2023 10:30 - 11:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
 


Om arrangementet

Norge var uforberedt da koronapandemien traff oss i mars 2020. Det manglet beredskapslagre med smittevernutstyr og legemidler, og intensivberedskapen på sykehusene var for dårlig, konkluderte Koronakommisjonen i sin rapport. Dette til tross for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en rapport bare et år i forveien hadde pekt på nettopp pandemi som den mest sannsynlige nasjonale krisen.

Det kommer en ny helsekrise, men når eller hva denne vil bli – er det ingen som helt vet. Noen peker på antibiotikaresistens (AMR) som den neste varslede store krisen. Innen 2050 anslår WHO at opptil 10 millioner mennesker kan dø som følge av AMR hvert år, nesten to ganger Norges befolkning! Folkehelseinstituttet advarer om at den neste krisen kan bli mye verre enn den vi har stått i de siste tre årene. De peker også på at helsekriser faktisk kan komme hyppigere fremover enn tidligere, blant annet på grunn av befolkningsvekst og tettere bebygde områder.

Etter mars 2020 har det ikke skortet på lovnader om bot og bedring til neste gang. Samtidig blir det kuttet i finansieringen til Folkehelseinstituttet og vi mangler fortsatt et fullfinansiert voksenvaksinasjonsprogram.

Vi spør:

  • Hva gjør vi og hva bør vi gjøre for å være mest mulig forberedt ved neste helsekrise?
  • Gjør vi bruk av erfaringene gjort under Covid-19?

Medvirkende
  • Erik Hjelvin, Medisinsk Direktør, Pfizer
  • Trygve Ottersen, Områdedirektør, FHI
  • Per Aabakken, Daglig leder Sanofi, LMI
  • Thomas Axelsen, Leder samfunnspolitisk seksjon, Kreftforeningen
  • Cecilie Daae, Direktør, Tidligere medlem Totalberedskapskommisjonen
Kontaktperson
Joachim Henriksen, Corporate Affairs Senior Manager, Pfizer, 92084945, Joachim.Henriksen@pfizer.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1061