til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvorfor ligger nøkkelen til Norges fremtid som hydrogenprodusent i Risavika?

Arrangør
Universitetet i Stavanger, Lyse, NORCE, SEID, ETN - Energy Transition Norway
Dag
Torsdag 17/8 2023 10:30 - 11:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Energi
Språk
Norsk
Sted
Rygerelektra
Stedsbeskrivelse:
1. etg
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Hva: Risavika Hydrogen HUB har som formål å teste ut teknologier for produksjon, lagring transport og utnyttelse av hydrogen. Risavika Hydrogen HUB sørger for nødvendig infrastruktur før og etter produksjon av hydrogen, samt kommersialisering av hydrogen- og CO2-verdikjeder.

Hvorfor Risavika Hydrogen HUB?

Risavika har flere fortrinn med tanke på å etablere en hydrogen hub. Lyse har etabler både gass og kraftinfrastruktur. NORCE har etablert forsknings og piloteringsaktiviteter for produksjon og bruk av gass, hydrogen og CO2 på stedet. SEID utvikler en ny produksjonsteknologi for hydrogen og karbon fra gass, og Universitetet i Stavanger er tett på med sine fagmiljøer. Risavika havn vil ha behov for hydrogen til skip og tungtransport. Det er flere store internasjonale energiselskaper i regionen som har et klyngesamarbeid gjennom Energy Transition Norway (ETN).

 

I denne sesjonen vil deltakere fra UiS, NORCE, ETN, SEID og Lyse fortelle om initiativet og hvorfor dette må realiseres. Deretter vil Kirsti Leitrø (AP) og Ole Ueland (H) utfordres på rammevilkårene for hydrogen i Norge.

Til å lose oss gjennom arrangementet har vi Tor Kristian Haldorsen i Norsk Hydrogenforum.

 

Medvirkende
  • Audun Aspelund, Prosjektdirektør, Lyse
  • Karianne Skjæveland, Communication Manager, Energy Trasition Norway
  • Terje Hauan, CTO, SEID
  • Hans Kleivdal, Assisterende konserndirektør, NORCE
  • Mohsen Assadi, Professor, Universitetet i Stavanger
  • Kirsti Leitrø, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Ole Ueland, Fylkestingsrepresentant, Høyre
  • Debattleder Tor Kristian Haldorsen, Kommunikasjons og myndighetskontakt, Norsk Hydrogenforum
Kontaktperson
Ole Kristian Følgesvold Bratset, Seniorrådgiver, Universitetet i Stavanger, 98004016, ole.k.bratset@uis.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1250