til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Ingen grønn industri uten grønn transport

Arrangør
Norske Havner og Kystverket
Dag
Tirsdag 15/8 2023 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Næringsliv , Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Kirkekjelleren
 


Om arrangementet

Den norske regjeringen har en målsetting om en grønn nærings- og industrivekst i fastlandsindustrien på 50 prosent frem til 2030. Men det blir ingen grønn nærings- og industrivekst uten grønn transport. Nærings- og industrivekst med tradisjonell transport vil bare øke utslippene, når målsettinge er å redusere de betraktelig.

Her har havn og sjøtransport en sentral rolle å spille. De utpekte områdene regjeringe ønsker å satse på vil i hovedsak ligge langs kysten og ha store transportbehov både til råvarer og til utskiping av ferdige produkter. Hvordan kan vi legge tilrette for utvikling av havner og sjøtransport som legger tilrette for det grønne skiftet og ny grønn næring- og industri?    

Vi samarbeider med Kystverkt om et arrangemente om hvordan vi ser nærmere på muligheter og dilemmaer på dette viktige området.  

Medvirkende
  • Bjørnar Skjæran, Fiskeri- og havminister, Arbeiderpartiet
  • Lene Westgaard-Halle, Stortingspolitiker, Høyre
  • Alfred Bjørlo, Stortingspolitiker, Venstre
  • Einar Vik Arset, Kystdirektør, Kystverket
  • Andreas Krüger Enge, Direktør for strategi og samfunnskontakt, SIVA
  • Kjell-Olav Gammelsæter, Direktør, Norske Havner
  • Roger Solheim, Daglig leder, SolKom kommunikasjonsbyrå
Kontaktperson
Kjell-Olav Gammelsæter, Direktør, Norske Havner, +4741305221, kog@havn.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
915