til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Klinisk forskning for behandling av hjernesykdommer – Hvordan kan vi lykkes bedre?

Arrangør
Hjernerådet, Neuro-SysMed, NorHEAD, AI-mind
Dag
Onsdag 16/8 2023 15:15 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Forskning
Språk
Norsk
Sted
Hjerneteltet
Antall plasser i lokalet
75
 


Om arrangementet

Hvordan kan vi lykke i å styrke den kliniske forskningen for å sikre bedre behandling av hjernesykdommer i fremtiden? Vi inviterer sentrale helsepolitikere, Riksrevisjonen, forsker- og brukerrepresentant for å finne løsningene.

Mange hjernesykdommer kan ikke behandles, vi kjenner for lite til årsakene og de representerer en stigende sykdomsbyrde for samfunnet. For å møte denne utfordringen er vi avhengig av klinisk forskning og innovasjon. Å øke antallet kliniske studier i Norge er også et uttalt politisk mål.

Samtidig er helsetjenestene under økende press, og vi har allerede store utfordringer i den kliniske forskningshverdagen der pasientene har ulik tilgang til å delta og forskere har utfordringer med rekruttering. Dette skyldes både mangler i tilgjengelig informasjon og ressurser i tjenestene. Riksrevisjonen har tydelig dokumentert flere av utfordringene som både brukere og forskere kjenner seg igjen i.

Medvirkende
  • Cecilie Myrseth, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Helge Orten, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Kristin Henriksen, Prosjektleder, Riksrevisjonen
  • Kjell-Morten Myhr, Senterleder, Neuro-SysMed
  • Anne Rita Øksengård, Forskningssjef, Najonalforeningen for folkehelsen
  • Henrik Peersen, Generalsekretær, Hjernerådet
Kontaktperson
Henrik Peersen, Generalsekretær, Hjernerådet, 93652539
Twitter:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
918