til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Rett på sex

Arrangør
Aberia AS, AssisterMeg AS, Medvind Assistanse AS
Dag
Tirsdag 15/8 2023 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Likestilling , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Kirkens Bymisjon - Torvet
Stedsbeskrivelse:
På gateplan. Lokalet er merket "Aberia-huset".
Antall plasser i lokalet
Opptil 70 personer
 


Om arrangementet

FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er tydelig på at personer med funksjonsvariasjon har seksuelle rettigheter. 

Per dags dato er det altfor mange funksjonshemmede i Norge som ikke får seksualitetsundervisning. Flere lærere i både vanlig skole og spesialundervisning reduserer eller fjerner seksualitetsundervisningen til barn og unge med funksjonsvariasjon. Det kan virke som det er en utbredt oppfatning om at funksjonsnedsatte ikke har en seksualitet. I Danmark og Nederland tilrettelegger derimot staten ved å tilby sex på blå resept.

 • Er tilbudet den norske staten tilbyr i dag godt nok?
 • Hva har politikerne tenkt til å gjøre for å sikre at funksjonsnedsatte får god nok undervisning, slik at de kan forstå hva som er sunn seksualitet, og kjenne igjen sine egne og andres grenser?
 • Er det norske samfunnet gode nok til å tilrettelegge for at de med funksjonsvariasjon får sikret retten til å utforske og utøve sin seksualitet?

I denne debatten løfter vi spørsmålet om hvorvidt retten til et seksualliv handler om likestilling for mennesker med funksjonsvariasjoner, på lik linje med andre likestillingsspørsmål.

I modul 1 skal vi følge to personer med funksjonsvariasjon som diskuterer problemstillingen.

 1. Ingrid Thunem er doktorgradsstipendiat i seksualitet og assistanse ved VID vitenskapelige høgskole. Hennes forskningsarbeid og interesse strekker seg bredt innenfor funksjonsvariasjon og seksualitet. Hun mener at det er viktig å jobbe for å bryte ned fordommer omkring funksjonshemmedes seksualitet og sikre bedre seksualitetsundervisning, bevisstgjøring og redusere kunnskapshull.
   
 2. William Korte er en dansk lærerstudent og leder for SUMH (en paraplyorganisasjon for og av unge med handikap som arbeider for at alle unge på tvers av handikap kan leve det ungdomslivet de ønsker). Han har kjøpt sex på blå resept og mener at dette burde være en rettighet.

I modul 2  inviteres politikere og aktivister inn i debatten for å løfte problemstillingen ytterligere.

Kom og diskuter seksualitet og funksjonshemming med oss – vi spanderer lunsj!


Debatt fra kl. 11.00 - 12.00. 
Minglelunsj fra kl. 12.00 - 13.00.

--

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en organisasjonsform for praktisk assistanse i hverdagen for mennesker med funksjonsnedsettelse. Tjenestens formål er å være et likestillingsverktøy som skal bidra til et fritt og aktivt liv – uten begrensninger! Som BPA-leverandører er vi opptatt av rettigheten til å styre sitt eget liv. Som selskap har ingen av oss tatt et standpunkt i debatten, men vi mener det er en viktig problemstill

Medvirkende
 • Ingrid Thunem, Doktorgradsstipendiat i seksualitet og assistanse ved VID vitenskapelige høgskole, Leder Unge Funksjonshemmede
 • William Korte, Dansk lærerstudent og leder for SUMH (en paraplyorganisasjon for og av unge med handikap)
 • Tove Linnea, Forbundsleder, NHF
 • Ingvild Endestad, Avdelingsleder kommunikasjon og politikk, Sex og samfunn
 • Torbjørn Vereide, Stortingsgruppa, Arbeiderpartiet
 • Unge Venstre
 • Håkon Haugsbø, Debattleder og moderator
Kontaktperson
Benedicte H. Simonsen, Leder Marked og Kundereise, AssisterMeg, 93031408, benedicte.simonsen@assistermeg.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2505