til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Fra autoritær ekspert til lydig byråkrat? Et debattmøte om helsepersonells autonomi.

Arrangør
Dagens Medisin
Dag
Torsdag 17/8 2023 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
sal A
Antall plasser i lokalet
160
 


Om arrangementet

Aldri før har nordmenn hatt bedre tilgang til helsepersonell og helsetjenester. Og aldri før har helsepersonell vært mer spesialiserte, hatt bedre tilgang til oppdaterte forskningsresultater, innovativ teknologi, og avanserte behandlinger – og mer å gjøre. Behandlingsautonomi gir behandleren mulighet til å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient, i tråd med ambisjonene om persontilpasset medisin.  

Men mangel på helsepersonell øker behovet for strengere styring. Behovet for kontroll over utgiftene har ført til en rekke tiltak som begrenser valg av legemiddelbehandling, og økt kontroll med forskrivning. Frykten for å miste flere offentlig ansatte til private arbeidsgivere, har gjort at flere tar til orde for å begrense private tilbyderes mulighet for å etablere seg, og å begrense helsepersonells mulighet til å kombinere arbeid i offentlig og privat sektor. 

Stemmer det at helsepersonell har mindre autonomi nå enn før? Er det mulig å øke omstillingstakten i helsetjenestene uten samtidig å øke kontrollen over de ansatte? Og finnes det måter å ivareta forskrivningsautonomien og «verktøykassen», uten samtidig å få galopperende legemiddelpriser? 

Vi inviterer eksperter, politikere, organisasjonsrepresentanter og representanter fra privat og offentlig helsetjeneste til å diskutere helsepersonells autonomi.   

Programmet er under utarbeidelse, og vil oppdateres løpende.

Medvirkende
  • Truls Vasvik, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Tone Wilhelmsen Trøen, Leder, helse- og omsorgskomiteen, Høyre - Stortinget
  • Stig Arild Slørdahl, Administrerende direktør, Helse Midt-Norge
  • Anne-Karin Rime, President, Den norske legeforening
  • Lill Sverresdatter Larsen, Forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund
  • Karita Bekkemellem, Administrerende direktør, NHO Geneo
  • Leif Rune Skymoen, Administrerende direktør, Legemiddelindustriforeningen
  • Martin Gray, Redaktør, Dagens Medisin
  • Hilde Bryhn, Spesialrådgiver, Dagens Medisin
Kontaktperson
Hilde Bryhn, Dagens Medisin, 93423039, hilde.bryhn@dagensmedisin.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1596