til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Dr Google og influensere: Helsebringende og helseskadelig helseinformasjon i den digitale sfæren.

Arrangør
Norsk Helseinformatikk
Dag
Onsdag 16/8 2023 18:30 - 19:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

Velkommen til debattmøte om falsk helseinformasjon, udokumenterte påstander og reklamelovgivning. 

Nordmenn flest er opptatt av helsen sin, og en stor andel av befolkningen henter helseinformasjon på internett. Norske myndigheter er også til stede på nettet, og formidler helseinformasjon gjennom en rekke kanaler. Kommersielle aktørers formidling av helseinformasjon er strengt regulert i Norge. Men mange av kildene til helseinformasjon ligger utenfor norske myndigheters kontroll, eller er aktører som ikke er kjent med eller forholder seg til de norske regelverkene. Det skaper en situasjon er useriøse aktørers helsekommunikasjon er lett tilgjengelig, mens seriøse kommersielle aktører ikke har anledning til å kommunisere til allmenheten.

Falsk og useriøs helseinformasjon kan være helseskadelig, og god helseinformasjon gir god helse. Sosial ulikhet i helse er et økende problem, og høyt utdannede har gjennomgående bedre helse enn lavt utdannede. Utdannelse vil også spille inn på evnen til å skille seriøs og useriøs helseinformasjon, som ytterligere vil kunne forsterke ulikhet i helse. 

Under Arendalsuka 2023, inviterer Norsk Helseinformatikk helsepolitikere, eksperter, representanter fra forvaltning og industri til et debattmøte om helseskadelig og helsebringende helseinformasjon på internett. 

Vi skal, blant annet diskutere: 

 • Hvordan spiller tilgangen til seriøs og useriøs helseinformasjon inn på nordmenns helse?  
 • Hvordan spiller konspirasjonsteorier og falske nyheter inn på nordmenns helsevalg? 
 • Er vi i ferd med å tape kampen mot de useriøse aktørene?  
 • Hvilke tiltak trengs for å hindre helseskadelig, og sikre helsefremmende informasjon til den norske befolkningen? 

Program

18:00 - 18:30 - Lett servering før arrangementet

18:30 – 18:55 – Velkommen og innledninger 

 • Helsekommunikasjon i kriser og i fredstid. Hvordan lykkes helsemyndighetene i å få frem sitt budskap? - Espen Rostrup Nakstad,Assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
 • Helsekommunikasjon og falske nyheter - Jo Røislien, Professor i medisinsk statistikk, Universitetet i Stavanger

18:55 – 19:25 – Panelsamtale 

 • Cecilie Myrseth, Første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Sigurd Hortemo, Overlege, medisinsk rådgiving, Statens Legemiddelverk
 • Ina Kathrine Dahlsveen, seniorrådgiver, forskning, utvikling og innovasjon, Legemiddelindustriforeningen
 • Espen Rostrup Nakstad, Assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
 • Jo Røislien, Professor i medisinsk statistikk, Universitetet i Stavanger

19:25-19:30 – Avslutning ved ordstyrer 

 

 

Medvirkende
 • Kaveh Rashidi, Ordstyrer, spesialist i allmennmedisin
 • Cecilie Myrseth, Første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Espen Rostrup Nakstad, Assisterende direktør, Helsedirektoratet
 • Jo Røislien, Professor i medisinsk statistikk, Universitetet i Stavanger
 • Sigurd Hortemo, Overlege , medisinsk rådgiving, Statens Legemiddelverk
 • Ina Kathrine Dahlsveen,, Seniorrådgiver forskning, utvikling og innovasjon, Legemiddelindustriforeningen
Kontaktperson
Renate Fossum, Norsk Helseinformatikk, 94235956, renate.fossum@nhi.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1237